Predlozi NUNS-a za unapređenje rada Regulatornog tela za elektronske medije

    0
    150

    Situacija u pogledu nezavisnosti Regulatornog tela za elektronske medije je daleko od idealne. U cilju poboljšanja njegovog položaja neophodno je ustanoviti niz mehanizama, čiji bi cilj bio obezbeđivanje funkcionalne, finansijske i organizacione nezavisnosti, kao i “pravne odvojenosti” od sistema klasične (državne) uprave, uz jasno opredeljenje da ovo telo svoje zadatke mora da obavlja nepristrasno i transparentno i da ne prima nikakva uputstva u vezi sa izvršavanjem zadataka koji su im dodeljeni od bilo kog centra moći (uključujući tu i zakonodavnu i izvršnu granu vlasti), ali da to ne podrazumeva ni na koji način isključivanje njegove odgovornosti.Polazeći od problema uočenih u različitim analizama i izveštajima NUNS je izradio predloge za izmenu Zakona o elektronskim medijima kojim bi se obezbedilo da Regulatorno telo za elektronske mediji ispunjava svrhu svog postojanja.