Raporti “Paraja publike e shpenzuar në medie – 2018”, 14. 08. 2019 Prishtinë.

    0
    318

    Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës – AGK të mbështetur nga Balkan Monitoring Public Finances, ka publikuar raportin “Paraja publike e shpenzuar në medie – 2018.” Raporti pasqyron shumën e financave të cilat janë shpenzuar nga institucionet shtetërore të nivelit qëndror dhe lokal për informim publik. Hulumtimi është realizuar gjatë periudhës Janar – Prill 2019.