Sloboda izražavanja i medijski pluralizam u vreme vanrednog stanja

    0
    270

    Iako se sloboda izražavanja može ograničiti, između ostalog i ako je to neophodno radi zaštite javnog zdravlјa, važno je da se to učini na način primeren demokratskom društvu, a to znači bez zadiranja u suštinu zajemčenog
    prava na pravovremeno i istinito informisanje.