Slobode na internetu u zemljama Zapadnog Balkana

    0
    258

    Vlade Zapadnog Balkana već neko vreme u kontinuitetu ugrožavaju pravo na slobodu izražavanja gašenjem medijskih glasila i stranica
    društvenih pokreta, kao i zastrašivanjem pojedinih aktivista na internetu. Takođe je primetna i pojačana tendencija donošenja novih zakona kojima se cenzuriše onlajn sadržaj. Zabrinutost izaziva i nadzor i nedostatak efikasne zaštite ličnih podataka građana. Takve mere ograničavaju i sputavaju građanski aktivizam i udaraju na same temelje demokratije.