Treguesit e nivelit të lirisë së medias dhe sigurisë së gazetarëve 2021

    0
    181

    “Treguesit e nivelit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve”, përshkruan më gjerësisht situatën e legjislacionit dhe çështjet socio-ekonomike e politike në raport me lirinë e medieve dhe sigurinë e gazetarëve.

    Hulumtimi i realizuar nga Getoarbë Mulliqi Bojaj ka identifikuar sfidat kryesore të  gazetarëve, një herësh ka listuar rekomandime për mediet dhe udhëheqësit e tyre, se si të përmirësojnë kushtet në  të  cilat punojnë  gazetarët.