TREGUESIT E NIVELIT TË LIRISË SË MEDIAVE DHE SIGURISË SË GAZETARËVE – 2020

    0
    238

    Ky raport është vijueshmëri e hulumtimit “Treguesit e nivleit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve”, i cili paraqet në mënyrë më të gjerë situatën e legjislacionit dhe çështjet socio-ekonomike dhe politike në lidhje me lirinë e medieve dhe sigurinë e gazetarëve. Hulumtimi ka identifikuar sfidat kryesore dhe ka paraqitur rekomandime për mediet dhe hisedarë të tjerë.