Uređenje projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja

    0
    101

    Ovaj dokument nastao je u okviru projekta Javni novac za javni interes, koji predstavlja inicijativu tri organizacije (BIRN, NUNS i Slavko Ćuruvija fondacija) za poboljšanje medijskih sadržaja plaćenih novcem građana, zakonske regulative i procedura koje uređuju ovu oblast, na nacionalnom i lokalnom nivou. Projekat između ostalog obuhvata i analizu pravne regulative i postojećih praksi različitih oblasti koje se tiču finansiranja medija, a ovaj dokument (policy paper) konkretno se bavi procedurama, nedostatcima i izazovima u oblasti procesa sufinansiranja medijskih projekata iz javnih budžeta.