Zaštita javnog interesa i medijskog pluralizma u Srbiji (Radni izveštaj)

    0
    178

    Usvajanjem Strategije razvoja sistema javnog informisanja (Medijska strategija) u septembru 2011. godine, Republika Srbija je započela medijsku reformu i odredila osnovne „informisanja u Republici Srbiji i delova tog sistema da bi razvoj slobode medija i medijskog tržišta doprineo daljem jačanju demokratskih odnosa u društvu”.
    Trebalo je da Strategija pruži osnove za usklađivanje do tada nekonzistentne regulative u vršenju nadzora nad sprovođenjem propisa u oblasti sistema javnog informisanja, koja je, kako je navedeno, izazivala pravnu nesigurnost u praksi.

    Autori: Rade Đurić i Jasmina Dobrilović