Rut Kronenberg: Strm pad slobode medija na Zapadnom Balkanu

0
109

BEOGRAD, 14.10.2022. – Na Zapadnom Balkanu, ali i širom svijeta primjećujemo strm pad slobode medija, širenje dezinformacija i agresiju prema novinarima, upozorila je izvršna direktorica organizacije Free Press Unlimited Rut Kronenberg u video obraćanju učesnicima regionalne konferencije „Pravosudna komunikacija i bezbjednost novinara“ u Beogradu.

Kronenberg je predstavnicima pravosudnih institucija, istraživačke zajednice i novinarskih udruženja rekla da je organizacija kojoj je na čelu, sa sjedištem u Holandiji, napustila Zapadni Balkan 2013. godine, poslije 20 godina rada, uvjerena da su mediji i novinari u regionu dovoljno osnaženi da mogu da služe javnom interesu i razvoju demokratije.

„Devet godina kasnije smo morali da se vratimo na Zapadni Balkan, gdje ponovo vidimo vrlo strm pad slobode medija, širenje dezinformacija, loš sentiment prema medijima – a to je nešto što vidimo ne samo u ovom regionu, nego i širom svijeta“, upozorila je Kronenberg i ukazala na sve jaču agresiju prema novinarima u fizičkoj i online sferi, kao i porast broja sudskih procesa protiv novinara.

„Mediji nisu samo privredna grana, već je njihov zadatak da pozivaju na odgovornost ljude na vlasti i zato je važno da postoji snažna zaštita za novinare, uključujući zaštitu od pravnog zastrašivanja“, naglasila je Kronenberg, ocijenivši da novinarstvo mora da se posmatra kao javno dobro.

„To je nešto što moramo da čuvamo, novinarima moramo da osiguramo bezbjednost od napada, a u ekstremnim slučajevima i od smrti. Oni rade za nas, naše zajednice i naše porodice“, poručila je Kronenberg.

Ambasador Holandije u Beogradu Jost Reinches ukazao je da Zapadni Balkan ima ne samo zajedničku istoriju, već i slične izazove kada je reč o slobodi izražavanja.

„To su, recimo, zakoni u oblasti medija, netransparentno vlasništvo nad medijima, kao i finansiranje medija. Dakle, zajednički pristup izazovima bi mogao da bude dobar pristup“, rekao je Reinćes i ocijenio da je zato važno što države Zapadnog Balkana dijele „evropsku ambiciju“.

„Ovih dana puno se priča o članstvu Srbije i Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Vjerujem u zajedničke evropske vrijednosti, a sloboda izražavanja je jedna od ključnih“, rekao je Reinches i naglasio da je ona ključna i za otvoreno, slobodno i demokratsko društvo.

Konferencija je organizovana pod pokroviteljstvom projekta „Jačanje medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji“, finansiran od holandskog fonda MATRA, a primjenjuje ga holandski Helsinški komitet u partnerstvu sa organizacijom Free Press Unlimited.

Izvršna direktorica holandskog Helsinškog komiteta Kirsten Majer istakla je da taj projekat želi da poboljša saradnju između pravosuđa i medija tako što će ponuditi platformu za razmjenu informacija ta dva sektora.

„To je važno zato što pravosuđe i mediji treba da pozivaju na odgovornost ljude na vlasti i osvjetljavaju pitanja od javnog interesa i da budu prijetnja korumpiranim režimima i pojedincima“, poručila je Majer i upozorila da ako izgubimo slobodne medije, gubimo i demokratiju.

Partneri na projektu „Jačanje medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji“ su centri za obuku sudija i tužilaca u tri izabrane zemlje i lokalna novinarska udruženja – BH novinari, Udruženje novinara Makedonije i Nezavisno udruženje novinara Srbije.

IZVOR: Nuns.rs