Severna Makedonija: Misija za slobodu štampe smatra da je za krhki napredak potrebna dalja podrška

0
71
Source/Author: EFJ

Od 5. do 7. juna 2023., Evropska federacija novinara (EFJ), Evropski centar za slobodu štampe i medija (ECPMF), Free Press Unlimited (FPU), Međunarodni institut za štampu (IPI) i Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT) učestvovao je u misiji utvrđivanja činjenica u Severnoj Makedoniji, koju je organizovalo Udruženje novinara Makedonije (ZNM). Iako prepoznajemo napredak u slobodi medija i uslovima rada novinara poslednjih godina, ovo poboljšanje je krhko i mora se konsolidovati.

Pozdravljamo nedavno usvajanje izmena i dopuna Krivičnog zakona. Prema novim odredbama, razvijenim u saradnji sa lokalnim civilnim društvom, napadi na novinare će se tretirati isto kao i napadi na javne službenike, što podrazumeva krivično gonjenje po službenoj dužnosti i strožije kazne. Takođe cenimo odluku javnog tužilaštva da uspostavi određenu kontakt tačku za medijske radnike koji su napadnuti i protokol koji je razvijen za bolju zaštitu novinarki od onlajn uznemiravanja.

Isto tako, priznajemo poboljšanja zakona o građanskoj kleveti. Ako se propisno implementiraju, ova nova pravila mogu doprinijeti borbi protiv nekažnjivosti za zločine nad novinarima, što i dalje izaziva veliku zabrinutost, i obeshrabriti buduće napade i prijetnje. Takođe očekujemo da će parlament blagovremeno usvojiti dobrodošle reforme javnog emitera i medijskog regulatora. Potreban je sistematičniji pristup usklađivanju medijskog zakonodavstva sa ackuis-em i standardima EU.

Uprkos ovom napretku, novinarstvo je i dalje u opasnosti u Severnoj Makedoniji. Polarizacija, nedostatak pluralizma, loši uslovi rada i neodržive medijske kompanije karakterišu pejzaž. Potrebna je odlučna akcija vlasti kako bi se osiguralo da građani Makedonije imaju pristup nezavisnim i pluralističkim informacijama. U razgovorima sa vlastima pokrenuli smo mogućnost osnivanja javnog fonda za medijski pluralizam. To bi obezbedilo objektivnu i pravičnu raspodelu podrške, jačajući kvalitetan sadržaj, raznovrsnost uredničkih pozicija i uslove rada novinara. Pozdravljamo otvorenost naših sagovornika, posebno predsednika Republike Steve Pendarovskog i premijera Dimitra Kovačevskog, da razgovaraju o ovom predlogu.

Međutim, zabrinuti smo što smo od premijera i ministra informacionog društva i javne uprave Azira Alijua saznali da Vlada razmatra ponovno uvođenje državnog oglašavanja putem plaćenih političkih kampanja u privatnim medijima. Osim što je upitan u pogledu usklađenosti sa pravnim tekovinama EU o državnoj pomoći, ovaj pristup će poslužiti i za jačanje pozicije već dominantnih medija na račun manjih medija i povećati rizik od političkog uplitanja u medije.

Na kraju, i dalje smo zabrinuti zbog izjava političara i nosilaca javnih funkcija koje doprinose neprijateljskoj klimi za novinare. Videli smo uzastopne slučajeve političara širom spektra koji dovode u pitanje profesionalizam pojedinačnih novinara, insinuiraju da služe skrivenim motivima van javnog interesa i daju neopravdane široke izjave koje čitavu profesiju stavljaju u negativno svetlo. Iako su naši sagovornici priznali da je stvaranje povoljnog okruženja za bezbednost novinara ključno, mi smo razočarani zbog nedostatka posvećenosti konkretnim akcijama koje mogu da poboljšaju situaciju. Sve u svemu, ovo neprihvatljivo ponašanje političara podriva poverenje javnosti u medije i upućuje drugima da su novinari poštena meta za uznemiravanje na društvenim medijima, strateške tužbe protiv učešća javnosti (SLAPP) ili još gore.

Objavićemo izveštaj sa potpunim nalazima misije za utvrđivanje činjenica u narednim mesecima, uz detaljan politički stav o potrebi stvaranja javnog fonda za medijski pluralizam. Spremni smo da pružimo našu ekspertizu za unapređenje medijskog pluralizma i bezbednosti novinara u Severnoj Makedoniji, i nastavićemo da pažljivo pratimo razvoj događaja u saradnji sa našim lokalnim partnerima.

Misija za utvrđivanje činjenica sastala se sa predsednikom Republike Stevom Pendarovskim; premijer, g-din Dimitar Kovačevski; Predsednik parlamenta, g. Talat Dzaferi; Ministar informisanja i javne uprave, g. Azir Aliu; ambasador EU, g. David Geer; zamenik službenika za javne poslove u ambasadi SAD Augusta Filbin; direktor Radio-televizije Makedonije, g-din Marjan Cvetkovski; i direktor Agencije za audio i audio-vizuelne medijske usluge Zoran Trajčevski. Pored toga, EFJ GS se sastao sa dve podružnice EFJ u zemlji: ZNM i SSNM.

Potpisnice:

  • European Federation of Journalists (EFJ)
  • European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
  • Free Press Unlimited (FPU)
  • International Press Institute (IPI)
  • OBC Transeuropa (OBCT)