Slavko Ćuruvija fondacija: Pink nije ispunio više od pola obećanja iz elaborata, REM ne reaguje

0
56
Source/Author: Slavko Ćuruvija fondacija

Televizija Pink nije ispunila 16 od 23 analizirana obećanja iz programskog elaborata, na osnovu kog joj je Regulatorno telo za elektronske medije (REM) pre nešto više od godinu dana obnovilo dozvolu za emitovanje s nacionalnom pokrivenošću, pokazuje analiza Slavko Ćuruvija fondacije 

Iako je TV PINK u elaboratu najavila dramatično manje rijaliti programa, izveštaj REM-a iz maja ove godine beleži dupliran udeo ovog žanra u ukupno emitovanom programu u odnosu na navode iz elaborata. Štaviše, udeo rijalitija u programu TV Pink porastao je sa prosečno 34% godišnje u periodu 2014-2020, na 46% u prvom kvartalu 2023, odnosno nakon obnavljanja dozvole.

Sa druge strane, obavezni kvalitetan program (dečji, dokumentarni, naučno-obrazovni i kulturno-umetnički) sam REM u svom izveštaju meri u promilima, iako Pink u elaboratu obećava da će činiti 20% ukupnog programa, što je i zakonska obaveza.

Obećanja koja TV Pink nije ispunila uključuju promenu programske šeme, emitovanje programa namenjenog osobama sa oštećenim sluhom, svetskih dokumentarnih serijala, novih svetskih zabavnih formata, obogaćivanje vikend šeme filmovima, uvođenje kulturno-umetničkog dnevnika, crtanih filmova…

Iako su programski elaborati televizija sastavni deo dozvola za emitovanje, o čijem je ispunjavanju REM obavezan da se stara, ovo telo nije reagovalo na kontinuirano nepoštovanje navoda iz programskog elaborata. Umesto toga, REM u svom Kontrolnom izveštaju za period oktobar ’22-mart ’23 konstatuje da do povreda zakona i pravilnika nije došlo i da Pink ispunjava sve svoje obaveze.

Javno dostupni podaci i analize ukazuju na to da su kršenje profesionalnih standarda, manipulacije činjenicama, nedostatak nepristrasnog izveštavanja, kao i promocija neprimerenog ponašanja kontinuirano prisutni u programu TV Pink. Iako je nedvosmisleno uočeno kontinuirano drastično kršenje zakonskih obaveza, REM – ni nakon 15 meseci od obnove dozvole – nije postupio prema svojim zakonskim ovlašćenjima i sproveo odgovarajuće mere protiv TV Pink, poput privremene zabrane emitovanja ili oduzimanja dozvole.

Cela analiza je objavljena ovde. Uvereni smo da je uvid građana u elaborate, koji predstavljaju sastavni deo dozvola za emitovanje programa, u vrhunskom interesu javnosti i da predstavlja javni podatak. Zbog toga smo, umesto REM-a, u okviru analize objavili i programski elaborat TV Pink, koji smo dobili na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, nakon sedam meseci borbe pred institucijom Poverenika.

U narednim danima, Slavko Ćuruvija fondacija će objaviti i pregled ispunjenosti elaborate ostalih televizija sa nacionalnom pokrivenošću.

6. novembar 2023.