Šta piše u izveštaju REM: Dve nacionalne televizije ispunile obaveze, dve nisu

0
18
Source/Author: N1

Izveštaj Regulatornog tela za elektronske medije (REM) o nadzoru programa komercijalnih pružalaca medijskih usluga sa posebnim osvrtom na izveštavanja o slučajevima nasilja u televizijskim programima biće na dnevnom redu današnje sednice Skupštine Srbije.

Nakon što su Srbiju potresla dva masovna ubistva u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ i u okolini Mladenovca i Smedereva, otvorilo se pitanje nasilja u medijima. Deo javnosti smatra da emitovanje rijaliti programa sa nasilnim sadržajima treba posebno regulisati ili potpuno zabraniti, posebno na televizijama sa nacionalnim frekvencijama, dok sa druge strane, oni koji imaju realnu moć da takvu odluku sprovedu, rijalitije brane, a problem relativizuju i umanjuju.

Izveštaj REM-a obuhvata dva perioda: od 1. oktobra do 31. decembra 2022. i od 1. januara do 31. marta 2023. godine. Emitovanje rijaliti programa sa nasilnim sadržajima treba posebno regulisati ili potpuno zabraniti, posebno na televizijama sa nacionalnim frekvencijama, ističu građani posle dva masovna ubistva koja su teško pogodila Srbiju. Istovremeno, oni koji imaju realnu moć da takvu odluku sprovedu, rijalitije brane, a problem relativizuju i umanjuju.

Kako se navodi u dokumentu, televizija Pink je u oba posmatrana perioda ispunila sve tri obaveze iz Zakona o elektronskim medijima, kao i Pravilnikom o minimalnim uslovima za pružanje medijske usluge propisane kvote informativnog programa i u okviru njega kvotu sopstvene produkcije.

Za razliku od prvog perioda u kome je izostalo emitovanje programa za decu i maloletnike u drugom periodu RTV Pink je, kako se navodi, emitovao sve vrste programa predviđene Pravilnikom pružalaca opšte medijske usluge. Kako je najavljeno u Programskom elaboratu, u ovom periodu objavljivani su i emitovani sledeći sadržaji: izdvojene programske celine naučno-obrazovnog i i kulturno-umetničkog programa, rubrike dečjeg programa, rubrika Tech Talk o savremenim tehnološkim dostignućima, dokumentarna emisija Martovski pogrom, kao i igrani serijski program sopstvene produkcije Zakopane tajne.

Televizija Hepi u oba posmatrana perioda, od tri obaveze iz Zakona o elektronskim medijima nije ispunila jednu – kvotu evropskih AV dela nezavisnih producenata, dok ispunjava Pavilnikom o minimalnim uslovima za pružanje medijsne usluge propisane kvote informativnog programa i u okviru njega kvotu sopstvene produkcije.

Za razliku od prvog posmatranog perioda kada je izostalo emitovanje dečjeg i kulturno-umetničkog programa, u drugom periodu TV Hepi je, kako se navodi u Izveštaju, emitovala sve vrste programa koje su obavezne Pravilnikom, objavljujući ih kao zasebne rubrike i posebne segmente u okviru složenih i kolažnih celina jutarnjih i popodnevnih programskih formata – Rano jutro, Dobro jutro, Posle ručka.

Televizija B92 u oba perioda analize nije ispunila ni jednu od tri obaveze Zakona o elektronskim medijima, dok je ispunila Pravilnikom propisane kvote informativnog programa i u okviru njega kvotu sopstvene produkcije. Kako je naveo REM, u oba perioda u ponudi sadržaja B92 izostaju sadržaji naučno-obrazovnog i kulturno-umetničkog programa.

Televizija Prva ispunila je sve tri obaveze iz Zakona, kao i Pravilnika o minimalnim uslovima za pružanje medijske usluge propisane kvote informativnog programa i u okviru njega kvotu sopstvene produkcije.

Ta televizija je, za razliku od prvog perioda kada su izostali sadržaji predviđeni Pravilnikom pružalaca opšte medijske usluge, u drugom periodu emitovani su sadržaji kulturno-umetničkog i dečjeg programa koji su se, kako je najavljeno u Elaboratu kroz rubrike i zasebne emisije: Munje opet, dok je dečji program zabeležen kao izdvojen segmet u okviru emisije 150 minuta.

 

Koliko je bilo rijalitija?

Kada su u pitanju rijaliti programi, REM je naveo da je količina tog sadržaja emitovana na nacionalnim frekvencijama u prva tri meseca ove godine, u 2022. i 2021. godini prema statističkim podacima značajno manja u odnosu na ranije godine.

Udeo rijaliti programa na TV B92 je beznačajan, „reda veličine statističke greške“, na TV Prva ovi sadržaji ne prelaze šest procenata, naveo je REM.

Na TV Hepi kada je emitovana poslednja sezona rijaliti Parovi, udeo ovog tipa sadržaja pada sa 14,5 posto (2021) na 11 procenata u prva tri meseca 2023. godine, a primat u tom žanru zauzima format Provodadžija.

Podsećamo da su osim izveštaja REM-a, na dnevnom redu sednice Skupštine Srbije koja je zakazana za 15 sati i: Izveštaj o bezbednosnoj situaciji u Srbiji nastaloj nakon masovnih ubistava u OŠ „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu i na području Smedereva i Mladenovca – u Malom Orašju i Duboni, koji je podnela Vlada Srbije,

Na dnevnom redu je i Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koji su dovele do masovnih ubistava, utvrđivanja propusta u vršenju nadležnosti i preduzimanja odgovarajućih radnji, utvrđivanja odgovornosti nadležnih lica i predlaganja mera, koji je podneo narodni poslanik Radomir Lazović, kao i  Predlog za glasanje o nepoverenju članu Vlade, ministru unutrašnjih poslova Republike Srbije, Bratislavu Gašiću, koji je podno 61 narodni poslanik.