Takimi i 10-të vjetor i BRAF flet për dezinformimin mbi median digjitale dhe edukimin publik

0
106
Source/Author: Source/Author: shqiptarja.com, ata.gov.al, balkanweb.com
Source/Photo: SJ

Sfidat e licencimit të medias në epokën dixhitale, dezinformimi dhe edukimi mediatik i publikut në formën e aftësive kritike për të kuptuar dhe për t’u angazhuar me përgjegjësi në media, ishin disa nga temat e trajtuara në forumin vjetor të organeve rregullatore të vendeve të Deti i Zi, BRAF. Në konferencën e mbajtur në Antalia të Turqisë, kryetarja e Autoritetit të Mediave Audio-Vizuale Shqiptare (AMA), Armela Krasniqi, drejtoi panelin mbi Dezinformimin dhe edukimin mbi median digjitale, organizuar nga Këshilli i Lartë i Radio-Televizionit Turk (RTÜK). me pjesëmarrjen e drejtuesve të organeve rregullatore të Greqisë, Turqisë dhe Serbisë.

Krasniqi krahas prezantimit mbi rolin e AMA-s si organ rregullator në tregun shqiptar të mediave audio dhe audio-vizuale dhe sfidat me të cilat përballet ky treg, i informoi të pranishmit edhe me ndryshimet e bëra në maj 2023, ligjin për mediat audio-vizuale në Republika e Shqipërisë. Krasniqi theksoi se ndryshimet e bëra në përputhje me Direktivën e BE-së të vitit 2018, forcuan më tej kompetencat e AMA-s, duke rritur rolin e saj në inkurajimin e aktorëve dhe transmetuesve që operojnë në tregun shqiptar, për edukimin mediatik të publikut.

Krasniqi gjithashtu theksoi rëndësinë e edukimit të publikut duke përdorur mediat online në mënyrë që të mund të dallojë dhe përzgjedhë informacionin e saktë nga ai i rremë dhe të jetë i pajisur me aftësitë e duhura analitike dhe kritike. Për këtë qëllim, gjatë dy viteve të fundit, AMA ka organizuar një sërë aktivitetesh me aktorë që operojnë në treg dhe grupe të caktuara të popullatës, shtoi Krasniqi.

Duke folur për sfidat e licencimit në epokën digjitale, Krasniqi nënvizoi domosdoshmërinë e hartimit dhe zbatimit të udhëzimeve dhe rregulloreve që përshtatin dhe monitorojnë mjedisin e ri mediatik dhe sistemin e komunikimit online pa cenuar lirinë e shprehjes. Procesi kërkon planifikim strategjik, përcaktimin e prioriteteve për respektimin dhe zbatimin e politikave, por edhe trajnimin e stafit për zbatimin e rregulloreve të reja, tha Krasniqi.