Trajtimi i dezinformimit: Vështrime nga një program pesë-ditor në Gjermani mbi rolin dhe përgjegjësinë e medias

0
52
Source/Author: Blerjana Bino
Source/Photo: SJ

Trajtimi i dezinformimit: Vështrime nga një program pesë-ditor në Gjermani mbi rolin dhe përgjegjësinë e medias

Dr. Blerjana Bino, Hulumtuese e Safe Journalists në Shqipëri, së fundmi mori pjesë në një program pesë-ditor të vizitorëve në Berlin dhe Potsdam, Gjermani, së bashku me profesionistë të tjerë të medias dhe shoqërisë civile me ftesë të Ministrisë së Jashtme Federale. Programi i Vizitorëve të Republikës Federale të Gjermanisë synonte të nxiste bashkëpunimin dhe shkëmbimin e njohurive dhe të forconte qëndrueshmërinë e shoqërive demokratike kundër dezinformimit.

Dita e Parë: Lundrimi në ekosistemin mediatik gjerman

Programi filloi me një pasqyrë të ekosistemit të medias gjermane dhe sfidave të tij në epokën e dezinformimit, të prezantuar nga Prof. Dr. Martin Emmer nga Universiteti i Lirë i Berlinit. Pjesëmarrësit më vonë u përfshinë në një diskutim të hollësishëm në studiot e kryeqytetit të Deutsche Welle-s me Manuela Kasper Claridge (Kryeredaktore) dhe Jaafar Abdul Karim (Anëtar i Bordit të Zgjeruar të Redaksisë), duke u fokusuar në ruajtjen e standardeve gazetareske, integritetit dhe pavarësisë së medias. Përveç kësaj, Jochen Spangenberg drejtoi një diskutim të gjallë mbi ndikimin e inteligjencës artificiale në media.

Dita e Dytë: Iniciativat e Qeverisë dhe Vetërregullimi i Medias

Në ditën e dytë, pjesëmarrësit mësuan për përpjekjet e qeverisë gjermane për të trajtuar dezinformimin dhe bashkëpunimin e tyre me shoqërinë civile dhe median përmes bisedimeve të detajuara me Hanna Katharina Müller (Ministria Federale e Brendshme dhe Komuniteti Gjermane), Claire Moselage & Christina Jugel (Ministria Federale Gjermane e Drejtësisë), dhe Dr. Armin Jungbluth (Ministria Federale e Digjitale dhe Transportit). Vëmendje e veçantë iu kushtua Aktit të Shërbimit Digjital të Bashkimit Evropian dhe implikimeve të tij për rregullimin e platformës online.

Pas kësaj, pjesëmarrësit u thelluan në vetërregullimin e shtypit dhe medias online në Gjermani, duke eksploruar rolin e vetërregullimit në peizazhin mediatik dhe të ardhmen e gazetarisë në një bisedë të thelluar me Roman Portack (Këshilli Gjerman i Shtypit) dhe Timo Conraths (Shoqata Gjermane e Shtypit). Dita përfundoi me një diskutim në tryezë të rrumbullakët mbi shembuj praktikë të luftimit të dezinformimit, me Ilja Braun (“Iniciativa e Mirëbesimit” e Reporterit pa Kufij), Uschi Jonas (Correctiv), Ann Kathrin Kaiser (Detektorët e Gënjeshtrës) dhe Isabelle Sonnenfeld (Google News). moderuar nga gazetari Dominik Rzepka (ZDF).

Dita e Tretë: Media lokale në Potsdam

Në ditën e tretë, fokusi i programit u zhvendos në Potsdam, ku pjesëmarrësit patën mundësinë të thelloheshin në dinamikën e medias lokale duke vizituar dy media të shquara lokale, Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) dhe Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).

Gjatë vizitave të tyre, pjesëmarrësit u angazhuan në diskutime nxitëse me redaktorë dhe gazetarë, duke mbuluar një gamë të gjerë temash duke përfshirë ndikimin e dixhitalizimit në median lokale, modelet e fitimit të parave dhe qëndrueshmërinë e tyre, strategjitë për angazhimin e audiencës dhe qasjet ndaj zhvillimit profesional të stafit të medias. Këto biseda theksuan rëndësinë e gazetarisë lokale në nxitjen e ndjenjës së komunitetit, promovimin e vendimmarrjes së informuar dhe shërbimin si një mbikëqyrës për institucionet vendore.

Dr. Blerjana Bino, theksoi veçanërisht përkushtimin e gazetarëve që takuan ndaj gazetarisë profesionale, raportimit etik dhe komuniteteve të cilave u shërbejnë. Ajo vuri në dukje se ky përkushtim është një komponent kyç për demokracinë lokale, pasi media lokale luan një rol kritik në mbajtjen e qytetarëve të informuar dhe mbajtjen e pushtetit për llogari.

Dita e katërt: E ardhmja e gazetarisë mes digjitalizimit

Në ditën e katërt, një bisedë me Christian Wilp, Kryekorrespondent për RTL/ntv Berlin, u dha pjesëmarrësve një kuptim të thellë të sfidave dhe mundësive që dixhitalizimi paraqet për gazetarinë. Pjesëmarrësit eksploruan ndryshimin e peizazhit të prodhimit, shpërndarjes dhe konsumit të lajmeve, si dhe rolin në zhvillim të gazetarëve në epokën dixhitale.

Përveç kësaj, Mathis Feldhoff, Kryetar i Shoqatës së Konferencës së Shtypit Federal e.V., dhe Rob Savelberg, Anëtar i Bordit të Shoqatës së Korrespondentëve të Huaj e.V., iu bashkuan bisedës, duke ofruar këndvështrime unike mbi kryqëzimet midis gazetarisë, dixhitalizimit dhe politikës. Dialogu preku tema të tilla si ndikimi i mediave sociale në shpërndarjen e lajmeve, rëndësia e ruajtjes së integritetit dhe etikës gazetareske në një mjedis mediatik gjithnjë e më të polarizuar dhe të sensacionalizuar, dhe roli i gazetarëve në nxitjen e diskursit politik të informuar.

Nëpërmjet këtyre diskutimeve, pjesëmarrësit fituan njohuri të vlefshme për transformimin e vazhdueshëm të gazetarisë dhe nevojën për t’u përshtatur dhe për të inovuar në mënyrë që të mbeten të rëndësishme, të besueshme dhe efektive në epokën digjitale.