PODGORICA, 08.04.2024. – Sindikat medija Crne Gore (SMCG) pozdravlja posljednji potez Vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića i uvođenje obaveznog uputstva tužiocima u slučajevima napada na novinare/ke i medijske organizacije.

Podsjećamo, Sindikat medija je na nedavnom sastanku sa Markovićem upravo potencirao uvođenje određenih uputstava za rad tužilaca kada je riječ o slučajevima koji uključuju ugrožavanje bezbjednosti novinara/ki, čiji je cilj da se njihov rad intenzivira i unificira. Takva rješenja već neko vrijeme postoje u državama regiona i pokazala su se kao djelotvorna. Pohvalno je što je na ovaj način i institucionalizovana saradnja sa Komisijom za praćenje istraga napada na novinare što će u mnogome povećati efekte njenog rada.

SMCG, kao organizacija kojoj je gotovo od osnivanja u fokusu bezbjednost novinara pohvalno gleda i na namjeru tužilaštva da se unaprijedi komunikaciju sa medijskim organizacijama, što je najavljeno da će biti riješeno imenovanjem kontakt osobe u tužilaštvu za Sindikat medija Crne Gore i druge organizacije koje se bave ovim pitanjima. Na ovaj način smatramo da će značajno biti unaprijeđena i transparentnost tužilačke organizacije, koja je do sada često bila upitna.

Sindikat medija Crne Gore je od početka godine registrovao čak osam incidenata u kojima su žrtve bili novinari i drugi medijski radnici.

Sindikat medija Crne Gore