U znak podrške okončanju nekažnjivosti zločina nad novinarima i targetiranja novinara u Srbiji

0
21
Source/Author: NUNS

Predložili NUNS, UNS, SINOS i GS KUM Nezavisnost

Iako je Republika Srbija preduzela određene konkretne korake, bezbednost novinara nije poboljšana, brojni napadi i pretnje novinarima kontinuirano se beleže, a postojeći mehanizmi zaštite nisu se pokazali adekvatnim i dovoljno efikasnim.

Najvažniji i najefikasniji mehanizam razvijen je u okviru multisektorske Stalne radne grupe za bezbednost novinara, sa razvijenim sistemom kontakt tačaka za brzo evidentiranje i praćenje incidenata protiv novinara, praćenje pokrenutih postupaka i reagovanja u slučaju nepravilnosti.

Nezavisni novinari i mediji izloženi su raznim vrstama pritisaka, targetiranja i kampanjama blaćenja od strane javnih funkcionera i provladinih medija, što često dovodi do uznemiravanja i ozbiljnih pretnji od strane običnih građana, pre svega putem društvenih mreža.

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Udruženje novinara Srbije (UNS) u 2022. godini zabeležili su oko 140 slučajeva napada i pritisaka. U 2023. godini NUNS je zabeležio 57 slučajeva napada i pritisaka (11 verbalnih napada, 6 fizičkih napada i 40 pritisaka).

Prema evidenciji Republičkog javnog tužilaštva, u 2022. godini javnim tužilaštvima je podneta 81 krivična prijava. U 26 slučajeva doneta je odluka o odbacivanju krivične prijave ili je izdata službena zabeleška da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka. U pet slučajeva izrečena je osuđujuća presuda, a u jednom slučaju presuda je bila oslobađajuća. Takođe, pred sudom je u toku 6 predmeta. U pet slučajeva počinioci su nepoznati, a 40 predmeta je u nekoj fazi postupka pred tužilaštvom.

Republičko javno tužilaštvo je do kraja marta 2023. godine evidentiralo 14 novih predmeta, od kojih je u četiri slučaja doneto rešenje o odbacivanju krivične prijave ili je izdata službena zabeleška da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka, a 10 predmeta je još u predistražnom postupku.

Konačno, još nema sudskih epiloga u slučajevima ubistva novinara Milana Pantića, Dade Vujasinović i Slavka Ćuruvije. I pored desetogodišnjeg rada Komisije za istraživanje ubistava novinara i dve prvostepene presude na 100 godina tadašnjem najvišim funkcionerima tajne policije u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije, novinarska zajednica je zabrinuta zbog svih okolnosti u kojima živimo.

Ova presuda trebalo bi da prekine lanac nekažnjivosti i da pravda konačno bude zadovoljena. Ako se to ne desi, biće ubijena svaka nada za profesionalno i zdravo novinarstvo u Srbiji.

U slučaju novinara Milana Jovanovića, čija je kuća razorena u podmetnutom požaru 2018. godine, suđenje takođe nije okončano. Za sada je izrečena presuda na prvostepenom sudu.

Broj SLAPP tužbi je u porastu u poslednjih nekoliko godina. Prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije, u 2021. i 2022. godini bilo je 40 tužbi koje se mogu okarakterisati kao SLAPP.

Analiza zabeleženih slučajeva pokazuje da su mete SLAPP tužbi istraživački mediji i mediji koji kritički izveštavaju o radu javnih funkcionera, privrednika, kriminalu i sl., kao i evidentno neosnovanim tvrdnjama. Tužioci su uglavnom javni funkcioneri, političari, privrednici i kompanije.

 

Evropska federacija novinara na svojoj generalnoj skupštini 11. i 12. maja u Hagu poziva:

-Pravosuđe u Srbiji da sprovede brze, nepristrasne, temeljne i efikasne istrage u svim slučajevima ubistava, napada, uznemiravanja i zastrašivanja novinara u oflajn i onlajn sferi, te obezbedi kažnjivost počinilaca;

-Visoke predstavnice izvršne vlasti, poslanike Narodne skupštine i druge državne i lokalne funkcionere da prestanu sa targetiranjem i upotrebom uvredljivog narativa i na taj način izazivaju kampanje blaćenja uperene protiv istraživačkih i nezavisnih novinara i medija;
Donosioce odluka da preduzmu sve neophodne mere kako bi pravni okvir predvideo dodatne neophodne mere zaštite za rešavanje očigledno neosnovanih ili zloupotrebljenih sudskih postupaka protiv učešća javnosti;

-Pravosuđe da obezbedi dodatnu obuku za sudije kako bi se unapredilo njihovo znanje i kapaciteti u otkrivanju i rešavanju očigledno neosnovanih ili zloupotrebljenih sudskih postupaka protiv učešća javnosti.