UNICEF Srbija u Preporukama za izveštavanje o masovnim pucnjavama: Nemojte da inspirišete imitatora i dodatno traumatizuje preživele, porodice i zajednicu

0
77
Source/Author: UNS

U preporukama za izveštavanje o masovnim pucnjavama UNICEF-a piše da način na koji mediji izveštavaju o masovnom nasilju, nasilju u porodici, samoubistvu može da utiče na druge ljude i preporučeno je da se što manje izveštava o samim počiniocima.

„Drugi mogu da se identifikuju sa njima ili dobiju inspiraciju“, piše u Preporukama.

Jedna od preporuka medijima je da fotografiju počinilaca ne objavljuju pored fotografije žrtve.

„Nemojte izveštavati o događaju pojednostavljeno ili senzacionalistički jer to može da da podsticaj ljudima koji žele negativan publicitet“, jedna je od preporuka.

Među posledicama štetnog izveštavanja, navedeno je, mogućnost inspirisanja imitatora koji u počiniocu vide uzor ili heroja.

„Odgovornim izveštavanjem može da se smanji rizik“, piše u UNICEF-ovim Preporukama.

Kao korist po zajednicu koje ima odgovorno izveštavanje u Prporukama je nabrojano da se na taj način „pruža uteha preživelima, porodicama, zajednicama, uključujući i porodicu počinioca“.

Odgovorno izveštavanje podstiče ljude, piše u UNICEF Preporukama, da potraže pomoć sebi ili drugima u slučaju povišenog rizika od štetnih postupaka.

Na kraju je objavljen poziv da se za pomoć zbog emotivne patnje i/ili suicidalnih misli pozove broj za pomoć 116 111 (NADEL) i poseti sajt svejeok.rs.