Utvrđen Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na državnom nivou

0
63
Najavljena uspostava centralnog portala javnih informacija.
foto: Vijeće ministara BiH
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (VM BiH) jednoglasno je utvrdilo Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH, koji je pripremilo Ministarstvo pravde.
Novina u predloženom zakonu, u odnosu na aktuelni, je mogućnost elektronskog podnošenja zahtjeva, a uvodi se i novi model proaktivne objave određenih informacija vezanih za rad, organizaciju, odlučivanje i finansiranje institucija BiH, navodi se u saopštenju VM.
Najavljena je i uspostava centralnog portala javnih informacija kao javno dostupnog alata na internetu, “koji korisnicima omogućuje jednakost i trajni pristup informacijama pohranjenim u bazi elektronskih dokumenata i/ili fizičkim zbirkama dokumenata”.
U saopštenju navode i “efektivnu i efikasnu zaštitu podnositelja zahtjeva u drugostepenom postupku po žalbi i u konačnici pred sudom pokretanjem upravnog spora”.
Prijedlogom se, kako navode, preuzimaju “odredbe Direktive (EU) 2019/1024 Evropskog parlamenta i Vijeća iz juna 2019. godine о otvorenim podacima i ponovnoj upotrebi dokumenata javnog sektora u mjeri u kojoj to omogućava trenutni stadij integracijskog procesa BiH”.
Prijedlog zakona će Ministarstvo pravde dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po skraćenoj zakonodavnoj proceduri.
Iako je aktuelnim Zakonom propisan slobodan pristup informacijama koji su pod kontrolom javnih organa, u praksi je on nerijetko ograničen, jer institucije često izbijegavaju dostaviti informacije po zahtjevu za slobodan pristup informacija, koje su značajne za javnost.
Potpuno ignorisanje zahtjeva za pristup informacijama, odbijanje dostavljanja informacija bez jasnog, na zakonu zasnovanog obrazloženja, dostavljanje nepotpunih informacija, dostavljanje anonimiziranih dokumenata koji ne nude traženu informaciju, samo su neki od problema sa kojima se susreću novinari i građani u pristupu informacijama koje su pod kontrolom javnih organa.
Nerijetko, javni organi su i nakon sudskih odluka odbijali da dostave tražene podatke.