VSTS dao mišljenje o kriminalizaciji klevete

0
103

Visoki sudski i tužilački savjet BiH konačno se oglasio o Nacrtu izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se nakon 20 godina ponovo kriminalizuje kleveta i uvode krivična djela uvrede časti i ugleda u RS.

Članovi ovog tijela održali su telefonsku sjednicu i to tek nakon što su iz javnosti, a posebno iz novinarske zajednice, na njihov račun stigle žestoke kritike zbog neiznošenja stava o kriminalizaciji klevete i uvrede o kojoj su se trebali možda i prvi izjasniti.

VSTS konstatovao je u svom očitovanju da ih se ova pitanja tiču i da su “od uticaja na pravosuđe Republike Srpske” i o pojedinim članovima iznio rezerve.

“Savjet se očituje u granicama svojih jasnih ovlašćenja i uloge u pravosuđu, dakle egzaktnim tumačenjima pravnih standarda”, naveli su u saopštenju.

VSTS je upozorio da bi propisivanje neprimjerene kazne za klevetu moglo dovesti do autocenzure, a da bi sankcionisanje kao posljedicu moglo imati ograničavanje prava na slobodu koje je stub izgradnje demokratskog društva.

VSTS je upozorio da bi o tome zakonodavna i izvršna vlast trebalo da vode računa. Ipak, VSTS se nije negativno odredio prema želji vlasti da kriminalizuje klevetu.

“Iz popratnog materijala sadržaja odredbi Nacrta zakona nije obrazloženo pitanje svrhe i razmatranja aspekta nužnosti za navedene zakonske odredbe. Propisivanjem kazne neprilagođene licnosti učinitelja imalo bi efekat autocenzurisanja. Sankcionisanje može potencijalno imati za posljedicu neosnovano ograničavanje uživanja prava na slobodu izražavanja kao stuba izgradnje demokratskog društva, o čemu bi izvrsna i zakonodavna vlast trebale voditi računa”, kaže se u saopštenju.

Savjet dalje ukazuje i da je potrebno voditi računa da opis djela i posljedice ne bude vrlo široki i potencijalno arbitraran u praktičnoj primjeni.

“To bi bilo u direktnoj koliziji sa praksom Evropskog suda i Rezolucijom Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope ka dekriminalizaciji klevete 1577 (2007). Zbog svega navedenog, u izostanku jasnih obrazloženja standarda Evropskog suda, usklađenosti sa Ustavom i izostanka navođenja komparativnih praksi, Savjet izražava rezervu spram navedenih odredaba Nacrta zakona”, kažu u saopštenju VSTS.

Kompletno mišljenje VSTS-a možete pročitati OVDJE.