Za tri godine 1.652 tužbe protiv novinara i medija, sud godišnje reši trećinu

0
59
Source/Author: UNS, Kristina Kovač Nastasić

U 2020, 2021. i 2022. godini primljene su 1.652 tužbe, koje su po Zakonu o javnom informisanju i medijima (ZJIM) podnete protiv novinara, urednika i vlasnika medija, što je na nivou višegodišnjeg proseka, rečeno je Udruženju novinara Srbije (UNS) u Višem sudu u Beogradu.

„U 2020. godini sud je primio 397 novih predmeta, u 2021. godini 637, a prošle godine 618“, odgovorili su UNS-u iz ovog suda. Najmanje tužbi je, pokazuju podaci, bilo u godini korona virusa.

Poređenja radi, pravdu u postupcima sa oznakom P3, onima koji se vode po ZJIM, između ostalog za naknadu nematerijalne štete za pretrpljeni duševni bol, povredu ugleda, časti i/ili prava na privatnost … u 2018. godini tražilo je 626 tužilaca, a u 2019. godini njih 572.

Iz Višeg suda objašnjavaju da je ukupno primljenih predmeta sa oznakom P3 po godini i veći.  To je zato što se broj predmeta odnosi na sve one koji su u određenoj godini stigli do Višeg suda. Među njima su i oni predmeti koji su vraćeni iz drugih sudova, a kojima se dodelio novi broj.

„U tom slučaju, ukupan broj predmeta koje je sud primio sa oznakom P3 u 2020. godini je 476, u 2021. godini 726, a prošle godine 732“, kažu u Višem sudu.

Prema podacima koje je UNS dobio, sudije godišnje rešavaju prosečno trećinu od ukupnog broja predmeta po ZJIM.

Kako se navodi u odgovoru UNS-u, od ukupnog broja predmeta u radu sa oznakom P3, u 2020. godini rešeno je njih 541, odnosno 33.94 odsto. U 2021. godini rešeno je 552 predmeta, odnosno 31.03 odsto ukupnog broja, a prošle godine 632 odnosno 32.26 odsto predmeta.

U sve tri navedene godine, najviše predmeta rešeno je delimičnim usvajanjem tužbe (2020. godine 202, u 2021. godini 250, a 2022. godine 299).

Povlačenje tužbe sledeći je najčešći način rešavanja spora, pa je tako na ovaj način u 2020. godini rešeno 157 slučajeva, u 2021. godini 110, a prošle godine 121. Ostali predmeti, naveli su UNS-u iz Višeg suda, rešeni su na druge načine (videti tabelu).

 

Način rešavanja 2020 2021 2022
Poravnanje 4 3 1
Poravnanje po medijaciji
Presuda na osnovu odricanja 16 10 7
Presuda na osnovu priznanja 2
Presuda na osnovu rasprave – delimično usvojeno 202 250 299
Presuda na osnovu rasprave – odbijeno 84 92 112
Presuda na osnovu rasprave – usvojeno 21 29 37
Presuda zbog izostanka
Presuda zbog propuštanja 4 1
Presuda bez rasprave
Rešen na drugi način 2 1 2
Rešenje – ostalo, kojima se okončava postupak 1 1
Rešenje kojim se prekida postupak 10 12 25
Rešenje nadležnog suda o sukobu nadležnosti 2 5 5
Rešenje o nenadležnosti 3 5 2
Rešenje o odbačaju tužbe 21 20 15
Rešenje o povlačenju tužbe – smatra se povučenom 157 110 121
Rešenje o smetanju poseda – delimično usvojen
Rešenje o smetanju poseda – odbijen
Rešenje o smetanju poseda – usvojen
Rešenje o spajanju postupka 15 12 4

 

Na dan 31.12.2022. godine pred Višim sudom ostalo je nerešeno 1.327 predmeta.

U odgovoru Višeg suda UNS-u navodi se i da u P3 materiji koja sudi i naknade nematerijalne štete radi 21 sudija.

Ovakvom statistikom dolazi se do podatka da je po sudiji na kraju 2022. godine ostalo nerešeno prosečno 63.19 predmeta.

„Iz 2013, 2014. i 2015. godine ostala su nerešena po dva predmeta, iz 2016. njih 12, zatim 2017. godine 27, iz 2018. godine 74 predmeta, 2019. godine 87, iz 2020. godine 124, a iz 2021. godine 426. Prošle godine ostao je nerešen 571 predmet“, navode za UNS u Višem sudu.

Podaci iz Višeg suda ranije dostavljeni UNS-u pokazuju da je na kraju 2019. godine na predmetima iz upisnika P3 radilo 12 sudija.

„Po sudiji je na kraju 2019. godine ostalo nerešeno prosečno 93,17  predmeta“, naveo je tada Viši sud. Povećanje broja sudija, pokazuju podaci, doprinelo je smanjenju broja zaostalih nerešenih predmeta.

U odgovoru UNS-u navodi se da je Apelacioni sud ukinuo 32, a preinačio 20 presuda Višeg suda donetih 2020. godine.

Isti sud ukinuo je 35 presuda koje je Viši sud doneo 2021. godine, a preinačio 9.

Prošle godine Apelacioni sud ukinuo je 56, a preinačio 11 presuda Višeg suda.

Izvor: UNS