Zakon o digitalnim uslugama: EFJ podržava amandmane kojima se platforme platforme koje obavezuju na poštovanje osnovnih prava

0
139

Dana 20. januara 2022. godine, na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta u Strazburu glasaće se o Zakonu o digitalnim uslugama (DSA), predlogu zakona koji je osmišljen da oblikuje digitalnu budućnost i očisti internet. U budućnosti će se nelegalni sadržaji lakše brisati, personalizovano oglašavanje lakše menjati, manipulativni oglasi će biti zabranjeni i pristup važnim podacima poboljšan. Evropska federacija novinara (EFJ) pozdravila je predloženi DSA kao ključno i odavno zakasnelo sredstvo za stvaranje sigurnijeg, pravednijeg i odgovornijeg onlajn okruženja. EFJ se zalaže za jači DSA kako bi se garantovao ekosistem digitalnih medija zasnovan na poverenju i angažovanju publike, posebno u borbi protiv dezinformacija.

U svetlu predstojećeg glasanja, EFJ poziva sve članove EP da podrže amandman kojim se jačaju uslovi i odredbe posredničkih pružalaca usluga (član 12) – onlajn platformi – sprovođenjem pune transparentnosti i pune usklađenosti sa evropskim standardima ljudskih prava i osnovnim pravima koja su sadržana u Povelji EU o osnovnim pravima. Ovo uključuje član 11 o slobodi i pluralizmu medija.

„Želimo jak DSA i pozdravljamo veliki posao koji su uradili Evropski parlament i izvestilac Kristel Šaldemose na jačanju ovog hitnog regulatornog okvira. Iako se EFJ ogradio od takozvanog izuzeća medija od pravila o moderiranju sadržaja, on insistira na garancijama koje bi sprečile internet platforme da samovoljno i jednostrano brišu novinarski sadržaj. Zbog toga smo se obavezali da ćemo ojačati član 12 i osigurati da uslovi korišćenja platformi budu vezani za osnovna prava i slobodu medija“, rekla je Renate Šreder, direktorka EFJ. „Moramo da priznamo da ove platforme u privatnom vlasništvu deluju u javnoj sferi, što je označeno njihovim „kvazi-javnim funkcijama“ koje sve više postavljaju dnevni izbor vesti“, dodala je ona.

Kao što je Evropski sud za ljudska prava naglasio u prethodnim sudskim predmetima, onlajn platforme, kao što su Fejsbuk, Tviter i Jutjub, pružaju „bez presedana“ sredstva za ostvarivanje slobode izražavanja na mreži. Specijalni izvestilac UN-a za slobodu izražavanja Irene Kan je između ostalih tvrdila da platforme „treba direktno da inkorporiraju principe zakona o osnovnim pravima u svoje uslove rada“.

EFJ podržava sledeći amandman 513:

AM Član 12(1) – Zaštita osnovnih prava

Pružaoci posredničkih usluga će koristiti fer, nediskriminatorne i transparentne uslove korišćenja. Pružaoci posredničkih usluga sastavljaju te odredbe i uslove korišćenja na jasnom, jednostavnom, nedvosmislenomjeziku prilagođenom korisniku i učiniće ih javno dostupnim u lako dostupnom i u mašinski čitljivom formatu na jezicima države članice prema kojoj je usluga usmerena. U svojim uslovima i odredbama korišćenja, pružaoci posredničkih usluga će poštovati slobodu izražavanja, slobodu i pluralizam medija i druga osnovna prava i slobode, kao što su sadržana u Povelji, kao i pravilima koja se primenjuju na medije u Uniji.

Na sledećem linku možete pogledati poziciju koju zastupa EFJ