Zaštita interesa ili gušenje nezavisnih medija: Šta predstavlja novi Zakon o kleveti i uvredi u RS-u

0
240
Source/Author: Klix.ba

SARAJEVO, 06.03.2022. – Vlada Republike Srpske planira vratiti klevetu i uvredu u Krivični zakon tog entiteta. Ta odluka izazvala je burnu reakciju javnosti i medijskih radnika.

Predsjednik RS-a Milorad Dodik je krajem 2022. godine najavio izmjene Krivičnog zakona u ovom entitetu, a sada vidimo da se njegove riječi sprovode u djelo.

Vlada Republike Srpske usvojila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona RS-a, kojim se uvode nova krivična djela protiv časti i ugleda, odnosno krivično djelo uvrede i klevete. Ministar pravde RS-a Miloš Bukejlović je nakon sjednice poručio da će za ova djela biti predviđene kazne od 5.000 do 50.000 KM.

Sada u Republici Srpskoj za uvredu drugoga podiže se krivični postupak, a kazna iznosi od 5.000 do 20.000 KM. Ako je ovo djelo učinjeno putem štampe, radija, televizije ili drugih sredstava javnog informisanja ili na javnom skupu ili na drugi način, osoba će se kazniti novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 KM.

Prema novom članu, ko o drugom iznosi ili pronosi nešto neistinito što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, znajući da je to što iznosi ili pronosi neistina, kaznit će se novčanom kaznom od 8.000 do 30.000 KM. Ako je ovo djelo učinjeno putem štampe, radija, televizije ili putem društvenih mreža, kaznit će se novčanom kaznom od 15.000 do 80.000 KM. Ako je ono što se iznosi dovelo do teških posljedica za oštećenog, učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 20.000 KM do 100.000 KM.

Zaštita prava ili gušenje slobodnog novinarstva?

Drakonske kazne i mogućnost krivičnog gonjenja novinara zbog klevete i uvrede zabrinula je mnoge.

Duška Jurišić, zamjenica ministra za izbjeglice i raseljena lica, uputila je pismo ministru pravde RS-a Milošu Bukejloviću u kojem navodi da sudeći bar prema onom što su saopštili javnosti, nije prezentirano kakvu posljedicu može da izazove krivično djelo uvrede, da li je riječ o uznemirenosti, psihosomatskim poremećajima, da li i ko dokazuje povredu ugleda, da li je potrebno dokazati materijalnu i druge oblike nematerijalne štete. Ako nema protivpravne koristi ili ako nije nanesena šteta, u tom slučaju nema ni djela. Kazne za uvredu do 50.000 KM te za klevetu do 30.000 KM mogu za cilj imati samo jedno, a to je finansijska likvidacija medija.

Ona je u svom pismu pozvala ministra da hitno povuče novi Nacrt zakona.

Reagovao je i Upravni odbor BH novinara te je upozorio da proces kriminalizacije klevete koji su pokrenule vlasti u Republici Srpskoj predstavlja otvoreno gušenje slobode medija i nezavisnog, istraživačkog novinarstva u tom entitetu.

“Činjenica da su vlasti RS-a odlučile kroz izmjene postojećeg zakona odrediti čak i visinu novčanih kazni za klevetu, te da su predviđene kazne znatno veće od iznosa koje su sudovi u BiH do sada presuđivali po tužbama za klevetu, predstavlja ništa drugo do institucionalni pokušaj zastrašivanja novinara i medija, posebno onih koji kritički pišu o potezima vlasti, gušenje slobode medija i uvođenje (auto)cenzure”, navodi Upravni odbor BH novinara.

Šta se može smatrati klevetom i uvredom?

Prema postojećem Zakonu o zaštiti od klevete Republike Srpske, kleveta predstavlja prouzrokovanje štete ugledu fizičkog ili pravnog lica iznošenjem ili pronošenjem izražavanja nečeg neistinitog, identifikujući to lice trećem licu.

Dok je kleveta definisana zakonom, za uvredu definicija u Zakonu RS-a ne postoji.

Advokat Ahmet Efendić je pojasnio da pravna definicija uvrede bi bilo izražavanje koje predstavlja neopštivanje dostojanstva drugog, njegovo omalovažavanje.

Nezavisni mediji bi morali staviti ključ u bravu

Advokat Ahmet Efendić je za Klix.ba poručio da iako u nekim evropskim zemljama klevetu svrstavaju u krivično djelo, praksa je evropskog suda da se kleveta mora dekriminalizirati.

“Mislim da je ovaj nacrt retrogradan i da nije nešto što predstavlja standard EU i imat će izuzetno štetan utjecaj. I sada u RS-u imate izuzetno jak utjecaj centralne vlasti. Imate neke primjere medija i osoba koji se usuđuju kritikovati vladu kojima i sada nije lako i sada imaju tužbe za klevetu, ali kazne su od par stotina do par hiljada maraka. Sada, pored drakonskih novčanih kazni dodatni teret će stvoriti i činjenica da se protiv vas vodi krivični postupak i 99 posto medija bi moralo staviti ključ u bravu. Dovest će do autocenzure i ostat će medije koje govore isključivo afirmativno o vladi, a oni opozicioni neće se usuditi da govore”, poručio je advokat.

(Cijeli tekst možete čitati na portalu Klix.ba