Pokrenuta regionalna kampanja „Prepoznaj i prijavi“

0
353
Source/Author: SMCG
Source/Photo: SMCG

PODGORICA, 10.12.2021. – Svaki napad na novinara, napad je na javni interes, demokratiju i prava građana, jedna je poruka regionalne kampanje „Prepoznaj i prijavi“ koju sprovode članice mreže Safe Journalists, Sindikat medija Crne Gore, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Udruženje BH novinari, Udruženje novinara Makedonije i Udruženje novinara Kosova.

Cilj kampanje, koja je pokrenuta 10. decembra, na Međunarodni dan ljudskih prava, jeste ukazivanje na alarmantnu statistiku napada na novinare u regionu, tako je u Crnoj Gori samo tokom 2021. godine registrovano čak 25 slučajeva napada, prijetnji i ometanja u radu novinara/ki i medijskih radnika/ca.

Nažalost, odgovor nadležnih institucija prilikom razrješavanja starijih slučajeva nije bio adekvatan, tako da i dalje nemamo do kraja rasvjetljeno ubistvo urednika „Dana“ Duška Jovanovića, nemamo identifikovane i procesuirane počinioce napada na novinarku Oliveru Lakić, a u brojnim drugim ozbiljnim slučajevima izvršioci se nisu našli pred licem pravde.

Na Međunarodni dan ljudskih prava poručujemo da i medijski radnici imaju pravo da bez straha i pritisaka rade svoj posao, koji je od krucijalne važnosti za razvoj demokratije u svakom društvu. Novinari/ke ne smiju biti kolateralne štete političkih i drugih obračuna, već im se moraju obezbijediti optimalni uslov za rad, koji podrazumijevaju bezbjedno okruženje.

Kampanja „Prepoznaj i prijavi“ usmjerena je na sve medijske radnike koji su mete pritisaka i napada i ima za cilj da ih ohrabri da sve incidente prijave, između ostalog, i članicama mreže Safe Journalists, kako bismo zajednički uticali na autoritete da što efikasnije reaguju.

Prijavljivanje napada moguće je direktnim kontaktom navedenih organizacija, kao i ispunjavanjem online formulara na sljedećem linku: https://safejournalists.net/podgorica/?lang=me

Video možete pogledati na sljedećem linku: https://youtu.be/UpIUzCndzJU