PODGORICA, 13.06.2022. – Vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku u predmetu formiranom nakon što je prihvaćen zahtjev Jova Martinovića za zaštitu zakonitosti protiv presude kojom je taj istraživački novinar osuđen na godinu dana zatvora.

To su Vijestima kazali iz službe za odnose sa javnošću Vrhovnog suda, objasnivši da će taj predmet početkom naredne sedmice biti vraćen nižestepenom sudu.

”U predmetu Jova Martinovića sjednica vijeća završena je 25. maja. Odluka je donijeta i trenutno se obrađuje. Početkom naredne sedmice biće vraćena nižestepenom sudu i javno objavljena”, kazali su iz PR službe Vrhovnog suda.

Prethodno, tročlano vijeće Vrhovnog suda 4. maja usvojilo je žalbu Martinovića i njegovog branioca Mitra Mugoše, izjavljenu protiv rješenja Vrhovnog državnog tužilaštva kojim je bio odbijen njihov predlog za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti protiv presude kojom je istraživački novinar osuđen zbog posredovanja u švercu narkotika.

 

Žalbe osnovane

Sudije Vrhovnog suda u rješenju su konstatovale da se njegova žalba sada smatra kao da je podnijet zahtjev za zaštitu zakonitosti, naloživši zakazivanje sjednice, ukidanje presude i vraćanje predmeta prvostepenom sudu na odlučivanje.

”Nakon razmatranja pobijanih rješenja, navoda žalbi i svih spisa ovog predmeta, vijeće Vrhovnog suda Crne Gore iz čl. 438 st. 5 Zakonika o krivičnom postupku je utvrdilo da predloge okrivljenog i njegovog branioca treba smatrati kao da je podnijet zahtjev za zaštitu zakonitosti”, piše u obrazloženju rješenja.

Sudije tog suda ocijenile su da su opravdani razlozi iznijeti u žalbama Martinovića i njegovog branioca, advokata Mugoše.

 

Vrhovni sud usvojio žalbu

Martinović je 8. oktobra 2020. godine, u ponovoljenom postupku, osuđen u podgoričkom Višem sudu zbog posredovanja u švercu narkotika, a oslobođen prvobitne optužbe za stvaranje kriminalne organizacije.

Tom odlukom kazna mu je sa 18 smanjena na 12 mjeseci. U martu 2021. godine Apelacioni sud odbio je njegovu žalbu i potvrdio presudu.

Sudije su, između ostalog, konstatovale da je Martinović iskoristio svoja poznanstva iz novinarske profesije kako bi spojio krijumčare droge

Martinović je tada rekao da je presuda kojom je oglašen krivim zapravo podrška narkotrafikingu i organizovanom kriminalu, objašnjavajući da je čovjeku koji je uhvaćen sa 20 kilograma droge sve oprošteno u zamjenu za lažno svjedočenje protiv njega.

Tvrdio je i da takva odluka dokazuje da je crnogorsko pravosuđe zarobljeno:

“Da pravosuđem upravljaju strukture koje su van njega. U takvom pravosuđu nemoguće je očekivati pravdu. Dovoljno je da je meni pet godina sudila žena koja na to nije imala pravo, jer je odlučivala o pritvoru”, rekao je Martinović ranije.

Martinović je u Istražnom zatvoru proveo 14 i po mjeseci i potvrđenu kaznu već je izdržao.

U prvobitnoj presudi Višeg suda, iz januara 2019. godine, piše da je novinar, navodnog člana međunarodne grupe pljačkaša dragulja “Pink panter” Duška Martinovića upoznao sa ljudima od kojih se može nabaviti marihuana.

Duško Martinović je, međutim, na početku suđenja rekao da droga pripada samo njemu i da nema veze sa ostalim optuženima.

Nakon žalbi advokata odbrane, Apelacioni sud ukinuo je osuđujuću presudu i predmet vratio na ponovno suđenje.

Jovo Martinović je i tada ponavljao da je njegova komunikacija sa ostalim optuženima bila samo radi novinarskog posla i snimanja.

 

Martinović tražio i dobio zaštitu zakonitosti

Martinović i njegov branilac žalbu Vrhovnom sudu podnijeli su zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka.

Oni su Vrhovnom sudu predložili da usvoji žalbu i shodno čl. 438 st. 8 Zakonika o krivičnom postupku, postupe kao da je podnesen zahtjev za zaštitu zakonitosti.

”A potom zakaže sjednicu vijeća, te da ukine pomenute presude i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovni postupak i odlučivanje”, piše u rješenju.

Prema članu 438 ZKP-a okrivljeni koji je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora od jedne godine ili težu kaznu ili kaznu maloljetničkog zatvora i njegov branilac mogu, u roku od 30 dana od dana kad je okrivljeni primio pravosnažnu presudu, pisanim i obrazloženim predlogom tražiti od Vrhovnog državnog tužilaštva da podigne zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv pravosnažne presude.

Stav 8 tog člana propisuje da će vijeće uvažiti žalbu ako utvrdi da razlozi na koje se poziva okrivljeni ili branilac okrivljenog čine opravdanim postupanje suda po predlogu za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti.

”Ako vijeće uvaži žalbu, predlog okrivljenog i njegovog branioca za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti smatraće se zahtjevom za zaštitu zakonitosti”, piše u ZKP-u.

 

Izvor: https://www.vijesti.me/