Bitka za Javni servis: DPS vraća RTCG pod svoje

0
55

 

PODGORICA, 18.02.2018. – Vijeće podgoričkog Osnovnog suda, u petak 16. februara, ukinulo je privremenu mjeru kojom je ovaj sud Skupštini naložio da vrati razriješenog člana  Gorana Đurovića u Savjet RTCG. Vijeće je, nasuprot stavu Skupštine Crne Gore, stanovišta da sud može preispitivati odluke Skupštine o imenovanjima i razrješenjima.

,,Vijeće Osnovnog suda u Podgorici danas je potvrdilo da je Osnovni sud u Podgorici nadležan da odlučuje i preispituje odluke Skupštine, što je u skladu sa sudskom praksom Vrhovnog suda i zakonom o sudovima“, kazao je Dalibor Tomović, Đurovićev advokat. On je najavio žalnu Ustavnom sudu na odluku sudskog Vijeća.

Goran Đurović je izjavio da je ,,Sud je i ovom odlukom potvrdio svoju nadležnost u odnosu na odluke Skupštine sa čime jedino ne mogu da se pomire poslanici DPS-a. Osnovni sud će nastaviti postupak i siguran sam da će jednog dana biti potvrđeno nezakonito djelovanje skupštinske većine u ovom procesu. Nažalost, RTCG i građani od takve odluke neće imati velike koristi jer će Javni servis uskoro biti ponovo pod jakim uticajem DPS-a”.

Dan prije ove odluke istekao je rok koji je bio dat Skupštini od strane Osnovnog suda da vrati Đurovića u Savjet.

,,Upozoravamo da odluka vladajuće koalicije da Skupština ne poštuje odluku suda o privremenoj mjeri u slučaju Đutrovića, predstavlja pored njihovih javnih saopštenja i poseban politički pritisak na vijeće Osnovnog suda u Podgorici, koje odlučuje o prigovoru Skupštine na privremenu mjeru. Neskriveno nepoštovanje sudskih odluka i pritisak na sud je sasvim neprimjereno demokratskoj državi koja je kao članica Savjeta Evrope dužna da obezbjedi vladavinu prava i koja nastoji da postane članica Evropske Unije”, kazala je direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević.

Dan prije Skupština Crne Gore imenovala je mr Ivana Jovetića, saradnika u nastavi na Univerzitetu Donja Gorica, za člana Savjeta Radio-televizije Crne Gore (RTCG) na mjesto razriješenog člana Nikole Vukčevića. Poslanici su imenovali Jovetića, iako je nikšićki Osnovni sud, dan ranije, naložio Skupštini da Vukčevića vrati na mjesto u Savjetu i za to odredio rok od tri dana.

Nakon što je prije desetak dana Osnovni sud u Podgorici donio rješenje kojim se nalaže da se Đurović vrati na mjesto člana Savjeta RTCG, krenulo je otvoreno nepoštovanje suda od strane skupštinske većine i različita pravna tumačenja.

Iz Skupštine je ocijenjeno da je ovakva odluka Osnovnog suda – pokušaj urušavanja pravnog sistema države.

DPS poslanica Marta Šćepanović je to objasnila tvrdnjom da Osnovni sud u Podgorici ne može da odlučuje o odlukama Skupštine jer, kako kaže, nadležnost nije stekao preko noći: ,,Po prvi put u pravosuđu Crne Gore Osnovni sud kao redovni odlučuje o odlukama parlamenta čime se degradira cjelokupno pravoduđe’’. Po njenom rezonu ova odluka otvora mogućnost da sudovi preispituju odluke Skupštine o izboru i razrješenju članova Vlade, sudija, i drugih državnih funkcionera.

Da se radi o zamjeni teza smatra potpredsjednik Izvršnog odbora Ujedinjene Crne Gore Savo Šofranac koji je reagovao povodom Šćepanovićkine izjave. Šofranac objašnjava da je jasno da članovi Savjeta RTCG za koje su zakonom propisani uslovi i način izbora kao i razlozi za njihovo razrješenje, imaju pravo na pravni lijek i sudsku zaštitu u slučaju nezakonite odluke Skupštine o razrješenju.

Ni advokat Antonio Brajović, nema dilemu o ovom pitanju, kako je objasnio za Vijesti, ukoliko nekim pravnim aktom nije propisana nadležnost određenog organa za kontrolu prvostepenih odluka, nadležan je Osnovni sud: ,,Nesumnjiva je nadležnost Osnovnog suda u ovom postupku, o tome su se već izjasnile i više instance u nekim prethodnim slučajevima”, kazao je Brajović. Na prethodni slučaj ukazao je i advokat Siniša Gazivoda, koji je naveo primjer sudske prakse u slučaju nekadašnje članice Savjeta RTCG Slavice Striković. Ona je zbog neizbora u Savjet, Skupštinu tužila Osnovnom sudu i dobila u tom postupku, pošto je Vrhovni sud taj slučaj vratio pred Osnovni sud.

I dok su pojedini pravnici govorili o pravnoj zavrzlami, Goran Đurović je izjavio da o tome nema govora, već da je po srijedi namjera vladajuće partije da preko kontrolisanih medija i poslanika unesu konfuziju kako bi lakše ostvarili svoje političke ciljeve.

,,Izjave poslanika i Skupštine predstavljaju neviđen pritisak na rad Osnovnog suda kako bi promijenio svoju odluku i ukinuo privremenu mjeru”, kaže Đurović.

On objašnjava da u skladu sa članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima kao i našim propisima, svi građani imaju osiguran pristup sudu. Nakon Đurovićevog razrješenja, podnijeta je tužba Upravnom sudu koji se oglasio nenadležnim. Poslije toga podnesena je tužba Osnovnom sudu u skladu sa članom 14 stav 2 Zakona o sudovima koji propisuje da je osnovni sud, kao redovan sud,  nadležan da odlučuje u prvom stepenu i u drugim predmetima, ako zakonom nije propisana nadležnost drugog suda.

,,S obzirom da Upravni sud nije nadležan za ovu vrstu spora, niti je drugim zakonom izričito propisana nadležnost drugog suda za odlučivanje u sporovima o imenovanju i razrješenju o kojima odlučuje Skupština Crne Gore, jasno je da jedino osnovni sud ima nadležnost u ocjeni zakonitosti postupka”, kaže Đurović, dodajući da ,,izjave poslanika DPS-a  i Skupštine smatram veoma opasnim jer osim što odaju neznanje koje vlada Crnom Gorom, one upućuju i na namjeru da ne prihvate odluke sudova koje im se ne sviđaju”.

Sudska grana vlasti apsolutno ima pravo da kontroliše zakonitost donesenog pojedinačnog pravnog akta od zakonodavne, ocijenio je profesor Đorđije Blažić. On je u saopštenju dostavljenom medijima naglasio da izjave pojedinih zvaničnika Skupštine koji negiraju mogućnost kontrole parlamenta od sudske grane vlasti predstavljaju znak elementarnog nerazumijevanja sistema podjele vlasti: ,,To je direktno narušavanje ustavno pravnog poretka upravo od onih kojima je zadatak da ga štite, a što je inače uobičajena praksa i površna primjene prava”, ocijenio je Blažić.

Isto su poručuili i iz Evropske unije. U  Skupštini Crne Gore komesar EU za proširenje Johanes Han poručio je, povodom odluke suda u slučaju Đurović, da se sudske odluke moraju poštovati: ,,Nekad se slažete sa odlukom sudija, a nekad se ne slažete sa tom odlukom. Ali u svakom slučaju, obaveza je da se prihvati ta presuda i da se ona poštuje. To je od presudnog značaja,” poručio je Han na zajedničkoj sjednici skupštinskih odbora za evropske integracije i za međunarodne odnose.

To je ove nedjelje ponovio i šef Delegacije EU u Podgorici Aivo Orav –  odluke suda, da se Goran Đurović i Nikola Vukčević vrate u Savjet RTCG, moraju se poštovati.