PODGORICA, 08.06.2022. – Savjet Agencije za elektronske medije Crne Gore (AME) odlučio je da podrži 11 radio i TV emitera sa ukupno oko 220.000 eura, čime je zaokružena raspodjela novca iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija za prošlu godinu.

AEM nije dodijelio cijelu sumu koja mu je bila na raspolaganju, budući da je bilo obezbijeđeno oko 490.000 eura za emitere i samoregulatorna tijela. U ovom pozivu nije prihvaćen predlog samoregulatornog tijela, tako da je samoregulacija ostala uskraćena za pomoć države.

Pozivom je prihvaćena realizacija ukupno 31 programskog sadržaja. Od radio emitera pomoć su dobili: Radio Elita, Radio Petnjica, Radio Titograd, Radio Adriatic, Radio Zeta, Radio Homer, Radio Elmag i Radio DRS, dok su podršku dobili i TV emiteri: MNE sport 3, TV Nova M i Televizija Vijesti.

Pri rangiranju, ukupno je u opticaju bilo 100 poena a najveći broj osvojenih poena na konkursu je 77.

AEM je objavio i rang listu sa bodovanjima, u kojoj se vidi da su emiteri najviše bodova dobijali na kriterijum sopstvena produkcija, dok je svega osam sadržaja dobilo poene za doprinos poboljšanju ponude sadržaja ranjivim grupama, posebno osobama sa oštećenim sluhom ili vidom. Takođe, i prilikom bodovanja interaktivnosti i podsticanje kulture društvenog i političkog dijaloiga svega devet sadržaja je dobilo poene.

U rješenju Agencije se navodi da je stiglo 27 prijava za emitere i jedna za samoregulaciju. Određeni broj emitera je diskvalifikovan zbog poreskih dugova, određeni sadržaji nisu mogli dobiti podršku zbog neispunjavanja uslova propisanih zakonom, a neki predloženi programi nisu imali dovoljan broj poena za podršku – 35.

Nepotrošeni novac u iznosu od oko 270.000 eura prebacuje se za naredni poziv.

Krajem prošle godine Komisija Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, koja odlučuje o raspodjeli budžeta za štampane medije i internet publikacije, podržala je 32 projekta štampanih medija i internet publikacija, među kojima i 12 projekata nevladinih organizacija koje imaju svoje internet publikacije. Ukupno dodijeljna sredstva iznosila su oko 310.000 eura.

Mediji su prilikom prve raspodjele novca iz Fonda za prošlu godinu dobili oko 530.000 eura.