Gjykata obligon ministrinë e zhvillimit ekonomik të zbulojë dokumentet publike

0
348

PRISHTINË, 11.01.2018 – Gjykata Themelore në Prishtinë vendosi në favor të një konsorciumi të OJQ’ve të cilët kërkuan para katër vite e gjysëm qasje në kontratën ndërmjet qeverisë në Prishtinë dhe KEDS-it, një kompani turke që udhëheq distribucionin e energjisë elektrike që nga qershori 2012.

Verdikti i Gjykatës Themelore në Prishtinë e datës 9 Janar të këtij viti thotë se Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe KEK-ut janë gjetur fajtor duke shkelur Kushtetutën e vendit dhe ligjin në qasje në dokumente publike.

OJQ-ja GAP me seli në Prishtinë, në emër të KOSID-it, Konsorciumi  Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm, kanë bërë kërkesë për qasje në dokumente publike në ministri dhe KEK duke kërkuar kontratën e nënshkruar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe kompanisë Turke Limak-Calik, në shumë prej 26.3 milion euro. Ministria ka refuzuar qasjen në këtë dhe kontrata tjera nga privatizimi duke thënë se janë dokumente të klasifikuara.

GAP paraqiti padinë e tij më 3 qershor 2013 në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Pothuajse pas pesë vitesh, gjykata vendosi që ministria e zhvillimit ekonomik është  e obliguar që brenda 30 ditësh të lejoj qasje në dokumentet e kërkuara.

Agron Demi, analist i politikave në GAP theksoi se janë të kënaqur duke arritur këtë objektiv që ka për qëllim rritjen e transparencës dhe përgjegjësisë në procesin e privatizimit dhe sektorit të energjisë. “Fatkeqësisht, aktgjykimi nuk ka ndonjë ndikim në proceset që vetëm se kanë kaluar,” Demi i tha AGK-së.

Ai shtoi se verdikti ka sjellur në vëmendje tri pika që përfshijnë, draft dokumentet konsiderohen dokumente publike, nëse këto dokumente janë me interes publik – institucionet nuk munden më të thirren në konfidencialitetin e tyre dhe ndërmarrjet publike janë subjekt i ligjit për qasje në dokumente publike.

Demi tha se zyra e tyre do të dërgoj një kërkesë tek ministria e zhvillimit ekonomik për të pasur qasje në pesë dokumente të rëndësishme sa i përket procesit të privatizimit të KEDS-it, duke përfshirë kontratën finale ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe konzorciumit fitues.

Në reagimin e konsorciumit të OJQ-ve thuhet se ministria po ashtu e ka mbajtur të fshehur nga publiku listën e aseteve nga privatizimi i KEDS-it. Lista përfshinte katër hidro-centrale që janë shitur në mënyrë të fshehur madje edhe nga Kuvendi i Kosovës.

“KOSID vlerëson se mos-qasja në asetet e KOSID-it në kohën kur është bërë kërkesa, do të mund të parandalonte dëmtimin e interesin publike”, thuhet në kumtesën për shtyp të KOSID.

KOSID shprehu zhgënjimin se aktgjykimi nuk ka ofruar dënimet për institucionin dhe personat përgjegjës që kanë bllokuar qasjen në dokumente publike, siç parashihet me ligj.