Go Digital against Harassment

0
95

Sarajevo, 02.02.2018. – Projekt “Go Digital against Harrasement” zajednički provode JABiHuEU i Fondacija Mediacentar Sarajevo sa ciljem da analiziraju problem online prijetnji i zlostavljanja novinara u Bosni i Hercegovini, i da ojačaju ekspertizu  medijskih stručnjaka/inja kako bi se zaštitili od online prijetnji. Također projekat treba ojačati saradnju između medija, organizacija civilnog društva i relevantnih institucija u zaštiti novinara i novinarki od online zlostavljanja, te informirati javnost o problemu online zlostavljanja i prijetnji novinarima i novinarkama. Projekt uključuje objavljivanje sveobuhvatnog izvještaja o on-line prijetnjama novinarima i novinarkama u Bosni i Hercegovini i online priručnik o tome kako se zaštititi i reagirati na online prijetnje.

Profesionalni rad, način na koji mi radimo, činjenice koje skupimo, dokaze koje pružimo, a koji su neoborivi, nas zapravo čuvaju od prijetnji i napada. Novinari i novinarke trebaju da govore javno o prijetnjama.” Selma Učanbarlić, novinarka CIN-a, Sarajevo.

JaBiHEU Media centar implementiraju projekat #godigitalagainstharassment koji finansira EU kroz program malih grantova u okviru regionalne Platforme Zapadnog Blakana za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara.