PODGORICA, 17.11.2023. – Tokom 2021. u Višem državnom tužilaštvu Podgorica formirana su, a potom i arhivirana tri predmeta, te provjeravane brojne informacije i podaci, koji nijesu doveli do toga da se dođe do novih dokaza o počiniocima i nalogodavcima ubistva urednika “Dana” Duška Jovanovića, pišu “Vijesti”.

Predmete formirane nakon ubistva Jovanovića – prvi nakon zločina u maju 2004. godine i potom još nekoliko od 2013. do 2022. godine dužilo je nekoliko tužilaca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

To se, između ostalog, navodi u izvještaju rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva Podgorica Lepe Medenice, o postupanju tužilaca u predmetima formiranim nakon ubistva urednika “Dana”, a koji razmatra Tužilački savjet.

Medenica je navela da je tokom 2021. prvi predmet sačinjen 12. marta pod oznakom 151/21, a povodom informacije koju je tadašnji vicepremijer Dritan Abazović iznio na sastanku “vezano za saznanje da jedno pritvoreno lice u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu posjeduje određena saznanja koja bi mogla biti od značaja za rasvjetljavanje ubistva Duška Jovanovića”.

“Po dobijenoj informaciji istog dana, odmah nakon sastanka, bez odlaganja, od strane dežurnog tužioca Vučinića prikupljena su obavještenja od pritvorenog lica, kojom prilikom je naveo da ne želi, niti pristaje na takav vid saslušanja, već je naveo da želi da neformalno saopšti neke stvari pod uslovom da se njemu izađe u susret za nešto što nije uradio, a za šta je optužen i zbog čega se nalazi u zatvoru. Tako da je 18.03.2021. godine sačinjena službena zabilješka o postupanju po navedenoj informaciji, gdje se konstatuje da tužilaštvo nalazi da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv bilo kojeg lica za bilo koje krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, sa kojih razloga je predmet arhiviran”, navodi Medenica.

Mediji su tada objavili podatke da je Ljubo Bigović, osuđeni za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, pismom obavijestio tadašnjeg potpredsjednika Vlade da ima određena saznanja o ubistvu urednika “Dana”.

Tri dana nakon prvog, formiran je novi predmet u martu 2021. a u kojem je postupala tužiteljka Ivanović-Đerić.

“Iz spisa proizilazi da je od strane policijskih službenika, sačinjen zapisnik o obavještenju prikupljenom od građanina D. K. iz Sombora, koji je dao određene informacije o mogućim nalogodavcima u vezi sa ubistvom novinara Duška Jovanovića. Postupajući po navedenom obavještenju preduzete su neophodne mjere i radnje, dato je više usmenih i pisanih naloga Upravi policije. U svojstvu svjedoka saslušana su tri lica, izvršeno je grafološko vještačenje i neuropsihijatrijsko vještačenje lica, te se analizom prikupljenih dokaza došlo do zaključka da nema osnova za preduzimanje krivičnog gonjenja”, piše u izvještaju.

Polovinom aprila 2021. formiran je novi predmet 265/21, kojim je zadužena tadašnja dežurna tužiteljka Maja Jovanović, takođe povodom dopisa Abazovića, a povodom saznanja od “istog pritvorenog lica”.

“U navedenom predmetu se postupalo hitno i istog dana upućen je poziv Upravi za izvršenje krivičnih sankcija za dovođenje pritvorenog lica na saslušanje u svojstvu svjedoka i istog dana obavljeno je njegovo saslušanje u navedenom svojstvu, koji je tom prilikom istakao da je spreman da saopšti određena pouzdana saznanja koja posjeduje vezano za ubistvo Duška Jovanovića, pod određenim uslovima koje nije saopštio i da bi te informacije podijelio sa tužilaštvom tek nakon što budu ispunjeni njegovi uslovi, te je tom prilikom istakao da osim priče, nema konkretne dokaze jer je prošlo mnogo vremena”, navodi Medenica.

Tada je u svojstvu svjedoka saslušan i Dritan Abazović, koji kako se navodi u izvještaju “tužilaštvu nije pružio nikakva konkretna saznanja”.

“Kako se protiv navedenog pritvorenog lica vodi postupak zbog ubistva policijskog službenika Slavoljuba Šćekića, koji postupak se vodi od strane SDT-a to ovo tužilaštvo nije nadležno, niti ima ovlašćenja da odlučuje o eventualnim zahtjevima i uslovima u smislu privilegija. Ovaj predmet je arhiviran 4. februara 2022. godine”, navodi se u izvještaju.