PODGORICA, 24.09.2022. – Rukovodioci nadležnih tužilaštava trebalo bi da obave uvid u sve predmete napada na novinare i imovinu medija u kojima istraga dugo traje ili je nedjelotvorna i po potrebi daju obavezujuća uputstva postupajućim tužiocima, kako bi se sa mrtve tačke pokrenule istrage koje dugo traju ili su nedjelotvorne.

To je jedna od preporuka Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, prenose “Vijesti”.

Vlada je usvojila njihov izvještaj za period od 10. februara do 20. juna 2022. godine.

”Komisija preporučuje da vrhovni državni tužilac i rukovodioci nadležnih viših državnih tužilaštava razmotre i mogućnost da pojedine predmete u kojima istraga dugo traje ili je nedjelotvorna, povjere drugim tužiocima u tom tužilaštvu ili drugim državnim tužilaštvima u skladu sa zakonom”, navode iz Komisije.

Oni preporučuju Vrhovnom državnom tužilaštvu i nadležnim Višim tužilaštvima, da izvrše neposredan nadzor nad svim predmetima napada na novinare i imovinu medija i da podnesu predlog za utvrđivanje disciplinske odgovornosti Tužilačkom savjetu ili utvrde da li je bilo propusta u postupanju tužilaca, u istragama koje dugo traju ili su nedjelotvorne – ako za to postoji osnovana sumnja.

”Komisija preporučuje Vrhovnom državnom tužilaštvu da Komisiji dostavi posljednju verziju ‘posebne tabele bilansa ostvarenih rezultata u kojoj su sadržani svi predmeti formirani povodom napada na novinare i njihovu imovinu i u kojoj su opisane relevantne dokazne radnje sprovedene od strane tužioca u pojedinačnim predmetima’, kao i da ažuriranu tabelu, ako se i dalje vodi, dostavlja i Komisiji”, navodi se u posljednjoj preporuci.

Tokom sjednice Vlade rečeno je i da se Komisija obratila “spoljno-političkim partnerima SAD i Velikoj Britaniji, uključujući i FBI, kako bi kvalitetnije odradili posao”.

Zadaci Komisije su da utvrdi plan i dinamiku prikupljanja činjenica i utvrđivanja drugih okolnosti koje su u vezi sa istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, i da u tu svrhu ostvari saradnju sa organima nadležnim za vođenje tih istraga.

“Na osnovu dobijenih informacija i sagledanih okolnosti u vezi sa vođenim istragama, sačini pregled dosadašnjeg toka vođenih istraga, pripremi mišljenje o djelotvornom načinu na koji bi se vođenje istrage moglo unaprijediti i da u tu svrhu predloži konkretne mjere koje bi trebalo preduzeti”, navodi se u članu 3 Odluke o obrazovanju Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija.