Makedonske institucije da spreče nasilje nad novinarima

0
126

SKOPLJE, 11.03.2017. – Regionalna mreža za zastupanje slobode medija o bezbednost novinara izražava punu solidarnost i podršku novinarima i medijskim radnicima u Makedoniji koji se suočavaju sa stalnim pritiscima, uključujući i fizičke napade te pretnje smrću.

Posebno zabrinjava činjenica da su u koordinirane napade uključeni i nosioci javnih funkcija i predstavnici državnih institucija. U poslednje četiri godine u Makedoniji su zabeležena 44 napada na novinare od kojih se u poslednjih godinu dana dogodilo 19.

„Dok Evropski sud za ljudska prava u Strazburu utvrđuje kršenje slobode javnog izražavanja u Makedoniji makedonske institucije nisu kaznile ni jednog napadača na novinare“, izjavio je Naser Selmani, predsednik Društva novinara Makedonije.

Konferencija za novinare Skoplje
Članovi regionalne mreže koja se zalaže za slobodu izražavanja i bezebednost novinara traži od makedonskih institucija da spreče bilo kakvo nasilje prema novinarima, dabrzo i efikasno istraže sve dosadašnje napade te kazne napadače.

Regionalna mreža snažno podržava Društvo novinara Makedonije i njegove napore u zaštiti novinara i slobode govora. Istovremeno pozivamo međunarodne organizacije koje se bave zaštitom slobode medija i prava novinara da učine dodatni pritisak na makedonske vlasti da poštuju slobodu izražavanja, slobodu medija  i novinara.

Svaki napad na novinare napad je na javni interes, demokratiju i prava svih građana.

Udruženje/udruga BH novinari

Sindikat medija Crne Gore

Hrvatsko novinarsko društvo

Udruženje novinara Kosova

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Društvo novinara Makedonije