MFRR partneri sprovode misiju slobode medija u Bosni i Hercegovini

0
38
Source/Author: EFJ

Partnerske organizacije Media Freedom Rapid Response (MFRR) otputovaće u Banja Luku i Sarajevo od 22. do 25. oktobra 2023. da procene trenutno stanje slobode medija u zemlji i započnu dijalog sa vlastima, manje od godinu dana nakon što je Evropska unija odlučila da da Bosni i Hercegovini status kandidata.

Delegaciju će činiti predstavnici MFRR partnera, uključujući ARTICLE 19 Europe, Evropski centar za slobodu štampe i medija (ECPMF), Evropsku federaciju novinara (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), Međunarodni institut za štampu (IPI) i Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT). Misiji će se pridružiti i predstavnik Medijske organizacije jugoistočne Evrope (SEEMO), kao i naš lokalni partner, Udruženje BH Novinari.

Tokom posete, delegacija će se sastati sa medijskim profesionalcima, zvaničnicima, međunarodnim organizacijama, organizacijama civilnog društva i advokatima. Misija će se fokusirati na zabrinjavajuće zakone o kojima se razgovaralo ili su nedavno usvojeni: u Republici Srpskoj, jednom od dva entiteta Bosne i Hercegovine, u vezi sa ponovnom kriminalizacijom klevete; Nacrt zakona o javnom redu i miru u Kantonu Sarajevo; i zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji. Bezbednost novinara, verbalni napadi javnih zvaničnika i nedostatak istrage u nekim slučajevima takođe će biti predočeni nadležnima.

Delegacija će 25. oktobra održati konferenciju za novinare u Sarajevu na kojoj će predstaviti preliminarne nalaze i preporuke. Detaljan izveštaj o misiji biće objavljen kasnije na jesen.

Ovu misiju koordinira Media Freedom Rapid Response (MFRR), evropski mehanizam koji prati, prati i reaguje na kršenja slobode štampe i medija u državama članicama EU i zemljama kandidatima.