MINISTRI PRAVOSUĐA EU-A DOGOVORILI SE O PRIJEDLOGU ZAKONA KOJI ŠTITI NOVINARE I AKTIVISTE ZA LJUDSKA PRAVA OD TZV. SLAPP TUŽBI

0
113
Source/Author: HINA
Source/Photo: HND / Canva

Ministri pravosuđa država članica postigli su dogovor o zajedničkom stajalištu o tri važna zakonska prijedloga na temelju kojih će pregovarati s Europskim parlamentom o konačnom tekstu tih zakona. Države članice postigle su privremeni politički dogovor, to jest suglasnost o pregovaračkoj poziciji za pregovore o prijedlogu zakona kojim se kršenja sankcija EU-a tretira kao kazneno djelo, zatim o prijedlogu zakona koji bi trebao zaštiti novinare i aktiviste za ljudska prava od neutemeljenih i malicioznih tužbi, tzv. SLAPP tužbi, te o zakonu za za prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Prijedlog direktive o zaštiti od SLAPP tužbi trebala bi osigurati postupovna jamstva osobama koje su suočene sa SLAPP tužbama. SLAPP je akronim od “strategic lawsuit against public participation” (strateške tužbe protiv sudjelovanja javnosti). Riječ je o tužbama čiji je cilj ušutkati medije i nevladine organizacije, koje ukazuju na nepravilnosti štetne po javni interes. Predložena direktiva trebala bi osigurati sudovima i žrtvama takvih tužbi odgovarajuće alate za borbu protiv očito neutemeljenih tužbi. Odredbe direktive primjenjivat će se u građanskim predmetima koje imaju prekogranične implikacije.

“Sloboda izražavanja i sloboda medija ključni su za funkcioniranje naših europskih demokracija i naših slobodnih i otvorenih društava”, rekao je ministar Strömmer.

Govoreći o prijedlogu zakona o kažnjavanju zaobilaženja sankcija, švedski ministar pravosuđa Gunnar Strömmer je rekao da su “sankcije ključni alat za potporu EU-a Ukrajini i njezinoj borbi protiv ruske agresije”.

“Ovaj novi zakon omogućit će lakše istraživanje, procesuiranje i kažnjavanje kršenja sankcija u EU-u”, rekao je Strömmer. Prema prijedlogu zakona, radnje koje će države članice označavati kao kaznena djela uključuju: pomaganje osobama koje podliježu restriktivnim mjerama Unije da zaobiđu zabranu putovanja EU-a, trgovinu sankcioniranom robom i vođenje transakcija s državama ili subjektima koji su pogođeni restriktivnim mjerama EU-a.

Direktiva o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i u obitelji predviđa kriminalizaciju genitalnog sakaćenja žena, kibernetičko uhođenje, internetsko uznemiravanje, dijeljenje intimnih slika bez pristanka, kibernetičko poticanje na mržnju ili nasilje. Za ova kaznena djela prijedlog sadrži odredbe o kaznama, otegotnim okolnostima, nadležnosti i rokovima zastare.