O NAMA

O PROJEKTU

 

Evropska komisija je 2016. godine odobrila projekat Regionalne platforme Zapadnog Balkana za zagovaranje slobode medija i bezbjednosti novinara (u daljem tekstu: ZBP) koji je okupio novinarska udruženja iz regiona – Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Udruženje novinara Bosne i Hercegovine (BHN), Hrvatsko novinarsko društvo (HND), Udruženje novinara Kosova (AGK), Udruženje novinara Makedonije (ZNM) i Sindikat medija Crne Gore (SMCG). Akcija je razvijena u saradnji šest organizacija kao odgovor na rast ograničenja medijskih sloboda od strane država u našim društvima, te kao izjava spremnosti da se uhvatimo u koštac s našim položajem. Projekat je omogućio partnerima da formiraju neformalnu mrežu i izgrade sopstvene kapacitete za praćenje nivoa medijskih sloboda i bezbjednosti novinara, što je rezultiralo onlajn bazom podataka o napadima na novinare i godišnjim nacionalnim i dvogodišnjim regionalnim (uporednim) izvještajima.

U 2018. projekat je nastavljen uz podršku drugih donatora, dok je 2020. godine novi, trogodišnji projekat podržala EK. Projekat, nazvan safejournalists.net, predviđa uključivanje Albanije, što je rezultiralo potrebom da se angažuje i obuči istraživač koji će biti kontakt tačka ZBP u Albaniji. On/a je odgovoran za praćenje medijskih sloboda i bezbjednosti novinara, ažuriranje baze podataka o incidentima, izradu godišnjeg izvještaja i učestvovanje u ukupnim projektnim aktivnostima kada je to potrebno. S obzirom na to da je otvoren poseban odjeljak na veb stranici safejournalists.net koji se tiče Albanije, istraživač zajedno sa onlajn stručnjakom radi na održavanju odjeljka.Opšti cilj projekta je jačanje participativne demokratije u zemljama ZB kroz regionalnu saradnju profesionalnih i pouzdanih OCD i njihovo angažovanje u procesu razvoja relevantnih politika i praćenja njihove implementacije. U slučaju Albanije, konzorcijum nema odgovarajućeg partnera, ali će doprinijeti nacionalnim naporima vezanim za ovo pitanje. Specifični cilj: Poboljšana bezbjednost novinara i medijskih sloboda na Zapadnom Balkanu, jačanjem uloge članova ZBP kao efikasnih i odgovornih nezavisnih aktera u kreiranju relevantnih politika koje podržava širi OCD sektor. To će se postići kroz: ·

 • Jačanje SafeJournalists članova kao organizacija koje zastupaju interese svog članstva i pružaju vjerodostojne podatke o nivoima medijskih sloboda i bezbjednosti novinara;·
 • Osiguravanje da se odobre rješenja članova SafeJournalists kroz široku i inkluzivnu kampanju zagovaranja fokusiranu na ključna pitanja i omogućavanje participativnih konsultacija s korisnicima i ciljnim grupama;·
 • Angažovanje državnih organa u konsultacijama i saradnji sa SafeJournalists članovima na nacionalnom nivou.

Procijenjeni rezultati: ·

 • Priručnik za mjerenje napretka u oblasti medijskih sloboda i bezbjednosti novinara (baza podataka, izvještaj o pokazateljima, Indeks bezbjednosti novinara, alternativni izvještaji u vezi sa akcionim planovima, studije slučaja);·
 • Nacionalna novinarska udruženja zadovoljavaju potrebe svojih članova;·
 • Mreža SafeJournalists je potpuno funkcionalna, vidljiva i daje rezultate;·
 • Široka kampanja usmjerena na informisanje relevantnih aktera o trendovima i hitnim pitanjima vezanim za bezbjednost novinara (i medijskih sloboda) pokrenuta kako bi se dobila podrška za rješenja predložena od strane članova mreže SafeJournalists;·
 • Najmanje 30 “grass-root” organizacija mobilisanih da doprinesu kampanji i participativnoj platformi;·
 • Članovi ZBP uspostavili su jače veze s nacionalnim i međunarodnim OCD koje se bave ljudskim pravima i vladavinom prava;·
 • Nacionalna novinarska udruženja učestvuju u različitim konsultativnim platformama;·
 • Državne vlasti prihvataju modele participativnih konsultacija nacionalnih novinarskih udruženja zasnovane na regionalnom iskustvu.

Ukupni troškovi projekta su 1.109.126 eura; 997.770 eura obezbjeđuje Evropska komisija, a ostatak će obezbijediti partneri. Glavni koordinator projekta je Nezavisno udruženje novinara Srbije.

Bojana Laković Konatar
SMCG, project coordinator
E-mail
Dragan Sekulovski
ZNM, project director
E-mail
Borka Rudić
BH Novinari, project coordinator
E-mail
Monika Kutri
HND, project coordinator
E-mail
Tamara Filipović Stevanović
NUNS , project coordinator
E-mail
Artiola Babuni
AJK, project coordinator
Blerjana Bino
SafeJournalists expert for Albania