Albanija: Mediji ne smeju biti krivično gonjeni zbog izvještavanja u javnom interesu

  0
  100
  photo: canva

  Organizacije za slobodu medija izražavaju zabrinutost zbog grubog odgovora

  Dolje potpisana udruženja za slobodu medija i novinara danas izražavaju zajedničku zabrinutost zbog opšte zabrane objavljivanja koju su izdali albanski organi tužilaštva u vezi sa hrpom hakovanih podataka, i naglašavaju da nijedan novinar ili medij ne bi trebalo da se suoči sa krivičnim sankcijama za objavljivanje informacija koje su u javnom interesu.

  Dok naše organizacije prepoznaju osjetljivu prirodu ovih curenja informacija i pozivaju sve medije u Albaniji da postupaju sa materijalom na striktno etički i odgovoran način, od vitalnog je značaja da albanske vlasti postupaju sa oprezom i vode računa o novinarskim slobodama zaštićenim domaćim i međunarodnim pravom .

  Tužilaštvo u Tirani je 19. septembra 2022. izdalo „naredbu“ kojom je svim medijima u Albaniji zabranjeno objavljivanje podataka ili informacija iz hrpe datoteka koje su hakovane sa albanskih servera i računarskih sistema, a zatim procurele na internet.

  Curenje informacija viokog stepena tajnosti uslijedilo je nakon talasa sajber napada na albanske servere i računarske sisteme poslednjih mjeseci od strane hakera koje podržava država Iran, što je izazvalo diplomatsku krizu i prekid veza između dvije zemlje.

  Najveći dio hakovanog materijala sadrži povjerljive policijske informacije i osjetljivu mejl prepisku, dokumente i dopise između albanskih političara, vlasti i stranih ambasadora, uključujući dokumente o sumnjama o planovima za ubistvo stranih i domaćih političkih ličnosti, navodi se u izvještajima.

  Kao odgovor na najnovija curenja informacija, Tužilaštvo u Tirani izdalo je nalog i upozorilo da će mediji koji prekrše zabranu biti suočeni sa krivičnom istragom po članovima 103, 208 i 304 Krivičnog zakona. Ovo je uključivalo objavljivanje u audio-vizuelnim, štampanim i onlajn medijima, kao i na društvenim mrežama. Vebsajtovi sa vijestima koji su objavili podatke naknadno bi bili blokirani. Informacija je prvo podjeljena na Fejsbuk nalogu albanske policije.

  Naše organizacije prepoznaju ozbiljnost ovih sajber napada i osjetljivu prirodu procurelih podataka. U takvim okolnostima, mediji imaju profesionalnu odgovornost da obrađuju i prezentuju ovakvu vrstu materijala na etički način, uz puno uvažavanje prava građana na privatnost i ozbiljnih zabrinutosti za nacionalnu bezbjednost.

  Međutim, bez obzira na izvor materijala ili namjeru onih koji stoje iza napada, novinari imaju odgovornost da procijene istinitost i karakter javnog interesa procurele informacije, kao i pravo građana da budu obavješteni o tome šta je vrijedno da se objavi kao vijest.

  Odgovor tužilaštva u Tirani da pokuša jednostrano da ograniči svako izvještavanje o procurelim informacijama, ne uzimajući u obzir javni interes, stoga izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog neopravdanog kršenja slobode štampe, koja je već u centru pažnje u Albaniji.

  Prijetnje krivičnim istragama i blokiranjem veb stranica medija ili novinara koji krše naredbu o zabrani cće imati efekat cenzure na izvještavanje, a to može otvoriti vrata kriminalizaciji legitimne novinarske aktivnosti. Nijedan novinar, urednik ili izdavač u Albaniji ne bi trebalo da bude krivično gonjen zbog objavljivanja tačnih informacija o stvarima od javnog interesa.

  Štaviše, uloga Tijela koje nadgleda audio-vizuelne medije (AMA) i Uprave za elektronske i poštanske komunikacije (AKEP) – dva nezavisna tijela – u nadgledanju medijskog ekosistema za potencijalna kršenja u ime Tužilaštva takođe izaziva jasnu zabrinutost.

  U narednom periodu, naše organizacije podstiču istražne i vladine organe u Albaniji da izbjegavaju preduzimanje bilo kakvih daljih koraka koji podrivaju bavljenje odgovornim novinarstvom ili ugrožavaju slobodu novinara koji objavljuju materijale od javnog interesa. Nastavićemo da pomno pratimo situaciju i narednih dana i reagujemo na dalji razvoj događaja.

   

  Potpisnice: 

   

  ARTICLE 19 Europe

  European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

  European Federation of Journalists (EFJ)

  Free Press Unlimited (FPU)

  International Press Institute (IPI)

  SafeJournalists Network

  Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT)