Grupe za slobodu medija u posjeti Srbiji da obilježe godišnjicu ubistva Slavka Ćuruvije

  0
  48
  soruce: Slavko Curuvija Foundation

  Da bi obolježile 24 godine od ubistva srpskog urednika i izdavača Slavka Ćuruvije, međunarodne organizacije za slobodu medija su danas u posjeti Beogradu gdje će ponovo pozvati na pravdu i upozoriti na trenutnu klimu u vezi sa bezbjednošću novinara/ki. 

  Posjeta Beogradu događa se 24 godine od kada je Ćuruvija ubijen ispred svog stana 11. aprila 1999. godine i samo par nedelja nakon početka završnih saslušanja u ponovnom suđenju četvorici pripadnika državne bezbjednosti optuženim za planiranje i izvršenje ubistva Ćuruvije. Sada kada je pravda skoro na dohvat ruke, ova godišnjica je prilika da se razmisli o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

  Pre svega, naše organizacije danas odaju poštu životu i radu Slavka Ćuruvije, koji je ubijen jer se držao najviših novinarskih vrijednosti: nepokolebljive misije da se vlast drži odgovornom kroz nezavisno novinarstvo. Uprkos višestrukim pokušajima Miloševićevog režima da zatvori njegove novine, ovaj novinar je odbio da bude ućutkan i platio je najveću cijenu za svoju hrabrost.

  Drugo, danas ćemo pokazati solidarnost sa njegovim voljenima, bivšim kolegama i koleginicama i svima koji nastavljaju borbu dužu od dvije decenije da spriječe nekažnjivost odgovornih za ovaj zločin. To uključuje novinarska i medijska udruženja, Komisiju za istraživanje ubistava novinara i Slavko Ćuruvija fondaciju – čiji neumorni napori su bili ključni za približavanje odgovornosti.

  Treće, obnovićemo nadu u predstojeću presudu, koja će ili potvrditi ili odbaciti dvije prethodne osuđujuće presude. Presuda Apelacionog suda biće najznačajnija za slobodu medija i novinarstvo u savremenoj istoriji Srbije i služiće kao lakmus test za vladavinu prava i demokratiju u širem smislu.

  Četvrto, sastaćemo se sa urednicima, grupama civilnog društva i Vladinom radnom grupom kako bismo razmotrili trenutnu situaciju u vezi sa bezbjednošću novinara/ki u Srbiji.

  Naša posjeta dešava se usred niza nedavnih prijetnji smrću i pritisaka, koji odražavaju širu toksičnu klimu za nezavisno i istraživačko novinarstvo. Alarmantno je da se vodećim novinarima/kama i dalje prijeti smrću i žigošu se istim opasnim etiketama „izdajnika/ca“ i „stranih plaćenika/ca“ koje su korišćene za postavljanje temelja za Ćuruvijino ubistvo.

  Ovo neprijateljstvo prema novinarstvu je podstaknuto ponašanjem visokih političkih zvaničnika, koji i dalje pokazuju premalo volje da osude napade na novinare/ke i u mnogim slučajevima sami iniciraju verbalne napade. Pored toga, Srbija predstavlja jedno od najplodnijih terena u Evropi za tužbe protiv čuvara demokratije. Nekoliko javnih zvaničnika rutinski tuži novinare/ke zbog njihovog kritičkog izvještavanja – uključujući podnošenje više slučajeva za istu publikaciju.

  Iako je poslednjih mjeseci postignut određeni napredak u kažnjavanju zločina nad novinarima/kama i čini se da vlasti efikasnije gone nove napade na novinare/ke, Srbija ostaje jedno od najopasnijih mjesta za novinarski rad u Evropi. Gledajući unaprijed, obnovićemo naše pozive aktuelnoj vladi i državnim vlastima da ispoštuju svoje međunarodne obaveze da zaštite bezbjednost novinara/ki sada kako bismo osigurali da se tako užasan zločin više nikada ne ponovi.

  Skoro četvrt vijeka posle Ćuruvijinog ubistva, presuda koja se očekuje predstavlja trenutak moguće tranzicije za slobodu medija u Srbiji. Toliko će zavisiti od predstojeće presude i političke volje da se ova moguća pravna prekretnica pretvori u katalizator značajnih promjena. Pošto poštujemo Ćuruviju i principe za koje se borio, naše organizacije se nadaju da će u narednim mjesecima biti prekinut začarani krug nekažnjivosti za ubistva novinara/ki u Srbiji i da će pravda, konačno, biti obezbjeđena.

   

  Potpisnice: 

  ARTICLE 19 Europe

  Evropski centar za slobodu štampe i medija (ECPMF)

  Evropska federacija novinara(EFJ)

  Međunarodna federacija novinara (IFJ)

  Međunarodni institut za štampu (IPI)

  Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa

  Reporteri bez granica (RSF)

  The Daphne Caruana Galizia Fondacija

  SafeJournalists mreža