Hitan apel SafeJournalists mreže i MFRR platforme: Zaštititi novinare/ke na Kosovu

  0
  109
  photo: canva

  Aktuelna politička dešavanja na Kosovu ponovo su uzrokovala atmosferu koja onemogućava novinarima/kama da kredibilno i bez prepreka rade svoj posao. Mi, SafeJournalists mreža, zajedno sa Media Freedom Rapid Response (MFRR) platformom izražavamo duboku zabrinutost zbog serije napada na novinare/ke i medijsko osoblje u sjevernim opštinama Kosova od 26. do 31. maja 2023.

  U periodu od 26. maja do 31. maja 2023. godine, Udruženje novinara Kosova (AGK) i SafeJournalists mreža dokumentovali su ukupno 20 napada na novinare/ke i medijsko osoblje u različitim opštinama na Kosovu. Ovi incidenti naglašavaju alarmantan porast nasilja i zastrašivanja novinara/ki, i ometaju ih da obavljaju svoj posao, od vitalnog značaja za javnost, na bezbjedan i nepristrasan način. Spisak svih 20 zabiljeleženih slučajeva ovdje.

  Džemajl Redža, predsjednik Udruženje novinara Kosova (AGK), ističe stalne apele lokalnim i međunarodnim bezbjednosnim tijelima, i poziva ih da obezbjede sigurno okruženje gdje novinari/ke mogu da obavljaju svoj posao bez smetnji ili straha od napada. Nažalost, ovi apeli do sada nisu uslišeni.

  SafeJournalists mreža i Media Freedom Rapid Response (MFRR) platforma smatraju da je ova situacija krajnje zabrinjavajuća, jer su novinari/ke obično glavne mete tokom protesta i nereda na sjeveru Kosova. Svjedočenja naših kolega i koleginica, uz dokumentovane napade, dodatno govore o opasnim uslovima rada u Zvečanu, a posebno o nedostatku adekvatne zaštitne opreme.

  Situacija izaziva zabrinutost i strepnju u pogledu mogućnosti budućih, potencijalno težih dešavanja. SafeJournalists mreža, koja predstavlja više od 8.200 medijskih profesionalaca i dolje potpisane ogranizacije, pozivaju međunarodne snage prisutne na Kosovu, odgovorne za obezbjeđivanje stabilnosti, da prioritizuju zaštitu novinara/ki.

  SafeJournalists mreža će o slučajevima napada na novinare/ke od 26. maja do 31. maja 2023. informisati relevantne domaće i međunarodne aktere. Naglašavamo da je svaki napad na novinare/ke napad na javni interes, demokratiju i prava svih građana/ki. Pozivamo ih da promovišu bezbjedno okruženje koje omogućava novinarima/kama da obavljaju svoje profesionalne dužnosti bez zastrašivanja ili straha od nasilja. Takođe, pozivamo sve državne i lokalne zvaničnike da obezbjede jednak tretman svih novinara/ki na Kosovu.

  SafeJournalists mreža će obavijestiti relevantne nacionalne i međunarodne zainteresovane strane o ovom slučaju.

  Svaki napad na novinare/ke je napad na javni interes, demokratiju i prava svih građana/ki.

   

  Priština – Skopje – Sarajevo – Zagreb – Beograd – Podgorica, 1. 6. 2023.

   

  Udruženje novinara Kosova

  Udruženje novinara Makedonije

  Udruženje BH novinari

  Hrvatsko novinarsko društvo

  Nezavisno udruženje novinara Srbije

  Sindikat medija Crne Gore

   

  Media Freedom Rapid Response 

   

  Evropska federacija novinara (EFJ)

  OBC Transeuropa (OBCT)

  Evropski centar za slobodu štampe i medija (ECPMF)

  ARTICLE 19 Evropa

  Free Press Unlimited (FPU)

  Međunarodni institut za štampu (IPI)