Javni poziv za Program podrške OCD “safejournalists.net”

  0
  134
  Foto: Pixabay

  Mreža SafeJournalists koju čine Nezavisno udruženje novinara Srbije, Hrvatsko novinarsko društvo, BH novinari, Asocijacija novinara Kosova, Asocijacija novinara Makedonije, Sindikat medija Crne Gore, objavljuje poziv za dodelu finansijske podrške (mali grantovi) organizacijama civilnog društva na teritoriji Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Srbije i Kosova*.

  Poziv je otvoren u okviru projekta „safejournalists.net” koji za cilj ima da podstakne i omogući građansko učešće u zagovaranju i donošenju odluka u cilju poboljšanja bezbednosti novinara i medijskih sloboda.

  Program podrške “safejournalists.net” je dizajniran sa ciljem da ojača ulogu OCD-a u aktivnostima sa vlastima i građanima kao relevantnim akterima u procesu donošenja odluka. Ovaj pristup ima dvostruku korist: ojačaće napore Safejournalists mreže da proširi krug zagovarača za poboljšanje zaštite bezbednosti novinara i medijskih sloboda.

  Opšti cilj poziva je da se omogući lokalnim organizacijama civilnog društva da za mobilizaciju i osnaživanje koriste inovativne i eksperimentalne pristupe u približavanju važnosti bezbednosti novinara i medijskih sloboda građanima i podstiču ih na stvaranje i učešće u različitim platformama za dijalog.

  Grant koji se traži mora iznositi između minimum 6.850 i maksimum 8.200 evra. Kofinansiranje projekta od strane podnosioca predloga projekta (ili partnera) nije obavezno.

  Vreme trajanja projekta mora biti između 9 i 12 meseci.

  Proces apliciranja uključuje dva koraka:

  1. Predaja, evaluacija i izbor Koncepata predloga projekata (otvoren poziv)
  2. Predaja, ocenjivanje i proces odabira Potpunih predloga projekata (zatvoren poziv)

  Rok za slanje predloga ideje projekta (koncepta projekta) je 12. novembar 2021. do 23:59 časova (CET).

  Pitanja u vezi sa konkursom možete da pošaljete na adresu: tamara.filipovic@nuns.rs (za programska pitanja) i marko.lazic@nuns.rs (za pitanja u vezi finansija) najkasnije do 5. novembra 2021. godine.

  Smernice i prijavni formular za apliciranje možete preuzeti na sledećim linkovima:

   

  Smernice za podnošenje aplikacija

   

  Prijavni formular

   

  *Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova