Rrjeti i SafeJournalists dhe MFRR kërkesë urgjente: Mbrojtja e gazetarëve në Kosovë mes sulmeve në rritje

  0
  97
  photo: canva

  Zhvillimet aktuale politike në Kosovë kanë ndezur edhe një herë një atmosferë që pengon aftësinë e gazetarëve për të kryer përgjegjësitë e tyre me besueshmëri dhe pa pengesa. Ne, Rrjeti SafeJournalists, së bashku me Media Freedom Rapid Response (MFRR) shprehim shqetësimin tonë të thellë për një seri sulmesh ndaj gazetarëve dhe personelit të mediave në komunat veriore të Kosovës nga 26 maji deri më 31 maj 2023.

  Gjatë periudhës nga 26 maji deri më 31 maj 2023, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AJK) dhe rrjeti SafeJournalists kanë regjistruar gjithsej 20 incidente të sulmeve dhe sulmeve ndaj gazetarëve dhe personelit të mediave në komuna të ndryshme të Kosovës. Këto incidente nxjerrin në pah rritjen alarmante të dhunës dhe kërcënimeve që synojnë gazetarët, duke penguar mundesinë për të kryer punën e tyre jetike në mënyrë të sigurt dhe të paanshme. Lista e të 20 rasteve të regjistruara këtu.

  Kryetar i AGK-së, Xhemajl Rexha, thekson apelet e vazhdueshme drejtuar organeve vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë, duke u bërë thirrje atyre që të ofrojnë një perimetër të sigurt ku gazetarët mund ta kryejnë punën e tyre pa pengesë dhe frikë nga sulmi. Fatkeqësisht, këto apele nuk janë marrë parasysh deri më tani.

  Rrjeti SafeJournalists dhe  Media Freedom Rapid Response (MFRR)  e shohin këtë situatë jashtëzakonisht shqetësuese, pasi gazetarët priren të jenë objektivet kryesore gjatë protestave dhe trazirave në veri të Kosovës. Dëshmitë e kolegëve tanë, së bashku me sulmet e dokumentuara, japin dëshmi të mëtejshme për kushtet e rrezikshme të punës në Zveçan, veçanërisht mungesën e pajisjeve adekuate mbrojtëse.

  Situata ngre shqetësime dhe shqetësime në lidhje me mundësinë e sulmeve të ardhshme, potencialisht më të rënda. Rrjeti SafeJournalists, që përfaqëson mbi 8,200 profesionistë të medias dhe organizatat e nënshkruara, i bën thirrje pranisë ndërkombëtare në Kosovë, përgjegjëse për sigurimin e stabilitetit, që t’i japë përparësi mbrojtjes dhe mirëqenies së gazetarëve. Ne i nxisim ata të promovojnë një mjedis të sigurt që u mundëson gazetarëve të përmbushin detyrat e tyre profesionale pa frikë nga dhuna apo frikësimi. Për më tepër, u bëjmë thirrje të gjithë zyrtarëve shtetërorë dhe lokalë që të sigurojnë trajtim të barabartë të të gjithë gazetarëve në Kosovë.

  Rrjeti SafeJournalists do të informojë palët përkatëse kombëtare dhe ndërkombëtare për çdo rast të sulmeve ndaj gazetarëve nga data 26 maj deri më 31 maj 2023. Theksojmë se çdo sulm ndaj gazetarëve është një sulm ndaj interesit publik, demokracisë dhe të drejtave të të gjithë qytetarëve.

  Shkup – Beograd – Podgoricë – Prishtinë – Sarajevë – Zagreb – Tiranë, 01.06.2023

  SafeJournalist Network

  Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës

  Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë

  Shoqata e Gazetarëve të BH

  Shoqata e Gazetarëve Kroatë

  Media Freedom Rapid Response 

  European Federation of Journalists (EFJ)

  European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

  ARTICLE 19 Europe

  International Press Institute (IPI)

  OBC Transeuropa (OBCT)

  Free Press Unlimited (FPU)