Rrjeti i SafeJournalists dhe Organizatat Partnere u dërguan letra shqetësimi institucioneve në Kosovë

  0
  119
  photo: canva

  Rrjeti i SafeJournalists dhe Organizatat Partnere i dërguan letrat Ministrisë së Punëve të Brendshme, Institucionit të Avokatit të Popullit dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme. Shprehim shqetësimin për rastin e gazetares Svetlana Vukmirovic që punon për transmetuesin publik Radio Televizioni i Serbisë (RTS), së cilës nuk i është lejuar të hyjë në Kosovë dhe të kryejë punën e saj.

  Vukmirovic nuk është lejuar të hyjë në territorin e Kosovës në shumë raste që nga viti 2018. Rasti i fundit ka ndodhur më 1 maj 2023 kur Vukmirovicit iu ndalua sërish hyrja në territorin e Kosovës me arsyetimin se ajo konsiderohet si kërcënim për rendin publik, të brendshëm. sigurinë, shëndetin publik apo marrëdhëniet ndërkombëtare. Në vendimin e MPB-së në Kosovë thuhet se Policia e Kosovës ka refuzuar hyrjen e Vukmirovicit në Kosovë për shkak se ajo është paraqitur si e huaj, me dokument identifikimi të lëshuar nga Republika e Serbisë.

  Pas ankesës kundër këtij vendimi nga avokati i Vukmirovicit, Komisioni i Apelit për të Huaj e konfirmoi vendimin dhe thekson se në bazë të nenit 35 të Kushtetutës së Kosovës, qytetarëve të Kosovës u garantohet liria e lëvizjes dhe se Vukmiroviq mund të kalojë pikën kufitare /linjë administrative me dokumentin e identifikimit të lëshuar nga Kosova, me kusht që ajo të plotësojë kriteret e përcaktuara me ligjet në fuqi.

  Rrjeti SafeJournalists dhe organizatat partnere kërkojnë shpjegim nga Ministria e Punëve të Brendshme se përse gazetares Vukmirovic nuk i lejohet të hyjë në territorin e Kosovës dhe pse ajo konsiderohet si kërcënim për rendin publik, sigurinë e brendshme, shëndetin publik apo marrëdhëniet ndërkombëtare, veçanërisht duke pasur duke pasur parasysh se ajo lejohet të hyjë në territor me dokumente të Republikes se Kosovës pa pengesë. Gjithashtu kërkojmë nga Ministria e Punëve të Jashtme që të siguroj që marrëveshjet e nënshkruara ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës të respektohen nga institucionet në Kosovë, që rregulloret të respektohen pa diskriminim. Ne kërkuam nga Avokati i Popullit që të ndërmerr të gjitha masat në kuadër të kompetencave të tij për të vërtetuar nëse ka pasur lëshime në punën e MPB-së në këtë rast.

  Kujtojmë se Karta Evropiane për Lirinë e Shtypit thekson se liria e shtypit është thelbësore për një shoqëri demokratike dhe e drejta e gazetarëve dhe mediave për të mbledhur dhe shpërndarë informacion dhe opinione nuk duhet të kërcënohet, kufizohet apo bëhet objekt ndëshkimi. Mediat dhe gazetarët kanë të drejtë për akses të papenguar në të gjitha burimet e lajmeve dhe informacionit, duke përfshirë ato nga jashtë.

  Në emër të:

  Shoqata e Gazetarëve të BiH

  Sindikata e Mediave të Malit të Zi

  Shoqata e Gazetarëve Kroatë

  Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës

  Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë

  Shoqata e Pavarur e Gazetarëve të Serbisë

   

  Federata Evropiane e Gazetarëve (EFJ)

  OBC Transeuropa (OBCT)

  Qendra Evropiane për Lirinë e Shtypit dhe Medias (ECPMF)

  Shtypi i lirë i pakufizuar (FPU)