SafeJournalists: Državni zvaničnici i političari iz Sjeverne Makedonije da prestanu sa neprofesionalnim ponašanjem prema novinarima

  0
  151
  photo: canva

  U protekle tri nedelje (od 15. januara do 6. februara) državni zvaničnici su se na konferencijama za štampu u Sjevernoj Makedoniji ponašali prema novinarima/kama neprofesionalno, bahato i sa omalovažavanjem.

  Udruženje novinara Makedonije (AJM) u poslednje 3-4 godine primjećuje slučajeve neprimjerene komunikacije državnih zvaničnika prema novinarima/kama u zemlji, ali su to bili izolovani incidenti. Međutim, u protekle tri nedelje takva komunikacija se dogodila pet puta. AJM je reagovao na svih pet slučajeva – Nastavljen trend besramnih ispada državnih funkcionera prema novinarimaAli Ahmeti ne treba da etiketira medijeNeviđeno etiketiranje medija od strane premijera KovačevskogAJM reaguje na odnos zvaničnika MES-a prema novinaru Kerimiju i Državni zvaničnici ponovo napadaju novinare – ovakvo ponašanje mora prestati!

  „Ovakav odnos prema novinarima/kama i medijskim radnicima/ama onih koji treba da daju primjer pozitivne komunikacije ne samo da će se negativno odraziti na javnost u našoj državi, već će nesumnjivo imati negativnu ocjenu u izveštajima Evropske komisije, kao i drugih kredibilnih organizacija. Prema tome, ova praksa mora prestati i svi akteri u javnoj raspravi moraju pokazati poštovanje i profesionalan odnos prema novinarima/kama i medijskim radnicima/ama“, rekao je Mladen Čadikovski, predsednik AJM-a.

  Evropska federacija novinara (EFJ) takođe je osudila neprimjereno ponašanje državnih zvaničnika i podsjetila na moralne obaveze koje nosi javna funkcija.

  SafeJournalists mreža, koja predstavlja više od 8.200 medijskih profesionalaca na Zapadnom Balkanu, osuđuje ponašanje onih koji su na pozicijama moći i poziva državne zvaničnike da ne osuđuju novinare/ke i poštuju ih, jer rade svoj posao i postavljaju pitanja od interesa za javnost. Političare biraju građani/ke, te su političari pred njima i odgovorni, kao i pred novinarima/kama koji informišu građane o dešavanjima u državi. Takođe, nosioci državnih funkcija moraju da njeguju kulturu tolerancije i pokažu spremnost za saradnju.

  SafeJournalists mreža će obavijestiti relevantne nacionalne i međunarodne zainteresovane strane o ovim slučajevima.

  Svaki napad na novinare/ke je napad na javni interes, demokratiju i prava svih građana/ki.

   

  Priština – Skoplje – Sarajevo – Zagreb – Beograd – Podgorica, 9.2.2023.

   

  Udruženje novinara Kosova

  Udruženje novinara Makedonije

  Udruženje BH novinari

  Hrvatsko novinarsko društvo

  Nezavisno udruženje novinara Srbije

  Sindikat medija Crne Gore