SafeJournalists mreža nadgleda pitanja bezbjednosti novinara/ki u Planu puta albanske vlade

  0
  79
  photo: canva

  SafeJournalists mreža osvrće se na to da je albanska vlada pokrenula proces konsultacija za Mapu puta za vladavinu prava – Poglavlje 23 „Pravosuđe i osnovna prava“. U ovom značajnom političkom i strateškom dokumentu su navedene ključne mjere koje se predviđaju da se preduzmu kao odgovor na izvještaj o skriningu Evropske komisije o Albaniji, koji se posebno odnosi na Poglavlje 23, fokusirano na „Pravosuđe i osnovna prava“. Mreža sa interesovanjem posmatra poseban fokus mape puta na slobodu medija i bezbjednost novinara/ki, kao što je istaknuto u odjeljku III.G „Sloboda izražavanja, sloboda medija i pluralizam“.

  Pohvaljujemo uključivanje ključnog cilja: „Albanija mora da preduzme mjere da zaštiti bezbjednost novinara/ki i medijske radnike/ce od zastrašivanja i prijetnji“. Ovo priznanje je pozitivan korak ka jačanju medijskog pejzaža u Albaniji. Štaviše, cijenimo usklađenost mape puta sa nekoliko preporuka predstavljenih u našim godišnjim izvještajima (Indikatori za nivo slobode medija i bezbednosti novinara i Indeks bezbednosti novinara), uključujući:

  • Državna policija određuje kontakt tačke u okviru svoje strukture odgovorne za rješavanje napada na novinare/ke do 2024. i pruža javne informacije o takvim slučajevima od 2024. nadalje;
  • Od 2024. godine pa nadalje, Glavno tužilaštvo od slučaja do slučaja objavljuje rezultate istraga u slučajevima koji se tiču novinara/ki;
  • Visoki savjet sudstva (VSS) prikuplja i generiše podatke o predmetima u koje su uključeni novinari/ke od 2023. godine.

   

  Na osnovu opsežnog istraživanja i zagovaranja, SafeJoutnalists mreža dalje preporučuje:

  • Jasan izraz namjere da se u potpunosti dekriminalizuje kleveta; revizija povezanih novčanih kazni u skladu sa standardima EU i razmatranje zastrašujućeg efekta koji previsoke kazne i pravne prepreke mogu imati na istraživačko i kritičko novinarstvo.
  • Revizija Krivičnog zakona kako bi se uvele strože kazne za napade na novinare/ke ili medijske radnike/ce dok obavljaju svoj posao.
  • Proaktivan i transparentan pristup Državne policije u objavljivanju slučajeva napada na novinare/ke ili medijske radnike/ce i uspostavljanje specijalizovanih protokola za rješavanje takvih napada, uključujući sajber napade.
  • Prikupljanje i objavljivanje podataka o istragama u slučajevima koji se odnose na bezbjednost novinara/ki od strane Generalnog tužilaštva, koji će biti uključeni u njihov godišnji izveštaj.
  • Dizajn i implementacija metodologije inspekcije zasnovane na riziku za radna prava novinara/ki od strane Državnog inspektorata rada, u skladu sa standardima EU i Savjeta Evrope, i nakon konsultacija sa sektorom. Ovo bi trebalo da važi i za Generalnu direkciju za poreze.

   

  U vezi sa predloženim izmjenama i dopunama Zakona o audio-vizuelnim medijima, apelujemo na jasnoću i konkretnost, posebno u vezi sa pitanjima medijske koncentracije, ovlašćenja Uprave za audiovizuelne medije (AMA) i transparentnosti vlasništva i finansiranja onlajn portala.

  Pozivamo na sveobuhvatan proces konsultacija sa civilnim društvom, organizacijama za zaštitu medija i uključivanje eksperata EU/Savjeta Evrope za bilo kakve zakonske promjene. Pored toga, predlažemo strukturirani dijalog sa relevantnim akterima, pojačanu ulogu Skupštine u praćenju sprovođenja mape puta i pažljivu procjenu uloge Agencije za medije i informisanje u širenju javnih informacija.

   

  SafeJournalists mreža ostaje posvećena bezbjednosti novinara/ki i slobodi medija u Albaniji.

   

  Svaki napad na novinare/ke je napad na javni interes, demokratiju i prava svih građana/ki.

   

  Priština – Skoplje – Sarajevo – Zagreb – Beograd – Podgorica, 3.11.2023.

   

  Udruženje novinara Kosova

  Udruženje novinara Makedonije

  Udruženje BH novinari

  Hrvatsko novinarsko društvo

  Nezavisno udruženje novinara Srbije

  Sindikat medija Crne Gore