SafeJournalists mreža poslala pismo zabrinutosti Skupštini Republike Albanije

  0
  108
  photo: canva

  SafeJournalists mreža poslala je pismo o zabrinutosti predsjednici Skupštine Republike Albanije zbog pristupa prema novinarima/kama u albanskom parlamentu.

  Novinare/ke koji su pokušavali da intervjuišu ministre i poslanike 9. novembra u skupštinskom dvorištu spriječio je čuvar. Prema našim saznanjima, ovo nisu izolovani incidenti, već su dio zabrinjavajućeg obrasca opstrukcije. Slučajeve opstrukcije rada novinara/ki bilježi SafeJournalists mreža (SJN) u Albaniji, a poklapaju se sa rastućim političkim tenzijama.

  Prijavljeno je da je čuvar, pozivajući se na „nove direktive“, ograničio novinare/ke na određeni prostor čak i u dvorištu, što značajno otežava njihovu mogućnost da intervjuišu i izvještavaju uživo. Takve prakse ograničavaju mogućnost medija da se samostalno kreću i izvještavaju o parlamentarnim postupcima i postavljaju ozbiljna pitanja u vezi sa transparentnošću i otvorenošću zakonodavnog procesa. Oslanjanje čuvara na nejasne ‘verbalne naredbe’ rizikuje stvaranje represivnog okruženja za novinare/ke, koji igraju ključnu ulogu u obezbjeđivanju dobro informisane javnosti. Sa zabrinutošću primjećujemo da Uredba o akreditaciji i orijentaciji medija nije dostupna onlajn na veb stranici Skupštine.

  U svijetlu nedavnih fizičkih sukoba unutar Parlamenta i prelaska na onlajn sjednice, imperativ je da se poštuju najviši standardi demokratskih principa transparentnosti i odgovornosti, čime se obezbjeđuje pogodan i siguran prostor za novinare/ke da izvještavaju.

  Nadamo se da će se albanska skupština hitno i ozbiljno pozabaviti ovim pitanjem i obratiti pažnju na ono što brine novinare/ke. Stoga, apelujemo na albansku Skupštinu da omogući okruženje u kojem novinari/ke mogu slobodno da izvještavaju o parlamentarnim postupcima, što je suštinski kamen temeljac svakog demokratskog društva.

   

  Potpisnice:

  Udruženje novinara Kosova

  Udruženje novinara Makedonije

  Udruženje BH novinari

  Hrvatsko novinarsko društvo

  Nezavisno udruženje novinara Srbije

  Sindikat medija Crne Gore