SafeJournalists: Nedopustivo ponašanje pravosudnih organa u slučaju napada na novinarku u Crnoj Gori

  0
  228
  slika: canva

  SafeJournalists mreža zabrinuta je zbog neadekvatnog postupanja pravosudnih organa u slučaju napada na novinarku lista Vijesti Jadranku Ćetković, koji se istovremeno vodi pred Sudom za prekršaje u Bijelom Polju i Višim državnim tužilaštvom, koji odlučuju o prigovoru oštećene novinarke. Time je novinarki uskraćena adekvatna krivično-pravna zaštita, u skladu sa relevantnim zakonima Crne Gore.

  Napad na novinarku Jadranku Ćetković dogodio se u junu dok je pokušavala da radi svoj posao. Slučaj je prijavljen policiji i osnovni tužilac je odlučio da u tom slučaju nema krivičnog dela. Nakon prigovora advokata oštećene novinarke, Više tužilaštvo je uvažilo prigovor i predmet vratilo Osnovnom tužilaštvu na ponovno odlučivanje.

  U međuvremenu, Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju podnosi Sudu za prekršaje zahtev za pokretanje prekršajnog postupka povodom istog događaja i protiv istog osumnjičenog. Zatim, Osnovno tužilaštvo ponovo donosi rešenje o odbacivanju krivične prijave a punomoćnik oštećene ponovo podnosi pritužbu Višem državnom tužilaštvu kako bi se ispitalo novo rješenje o odbacivanju krivične prijave. U vreme kada je Više tužilaštvo odlučivalo o žalbi na takvo rešenje, Sud za prekršaje je zakazao ročište o istom predmetu.

  Nakon što je Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju zatražilo odlaganje pretresa, zbog činjenice da postupak pred nadležnim tužilaštvom još nije okončan, Sud za prekršaje u Bijelom Polju odbija takav predlog, ekspresno sprovodi dokazni postupak i zaključuje raspravu.

  Da situacija bude još apsurdnija, Sindikat medija Crne Gore dobio je obaveštenje iz Višeg tužilaštva da je uvažio žalbu, te da je tužilac pogrešio kada je ocenio da je reč samo o prekršaju. To dovodi do toga da je isti slučaj trenutno i prekršajno i krivično delo, što šalje veoma lošu sliku stvarne zaštite novinara u Crnoj Gori.

  Predsednik Sindikata medija Crne Gore Radomir Kračković istakao je: „Slučaj koleginice Jadranke Ćetković pokazao je nesposobnost nadležnih organa da pruže pravu zaštitu napadnutim novinarima. Uzaludni su naši napori da ojačamo krivično-pravnu zaštitu kada imamo situaciju da o istom predmetu u isto vreme odlučuju različiti organi čije se odluke međusobno isključuju”, rekao je Kračković. Sindikat medija Crne Gore će ovom prilikom tražiti odgovornost svih u lancu, jer je rezultat „njihovog rada“ okončanje ovog slučaja bez adekvatne zaštite žrtve nasilja.

  SafeJournalists mreža, koja predstavlja više od 8.200 medijskih profesionalaca na Zapadnom Balkanu, pridružuje se svom članu SMCG u osudi ovakvog rada pravosudnih organa i traži odgovor od svih koji su učestvovali u postupku, kao i rešenje za slučaj koleginice Jadranke Ćetković. Osim toga, mreža smatra da su ovakvim postupanjem prekršeni neki od temeljnih profesionalnih standarda, ali i važećih materijalnih i procesnih normi krivičnog i prekršajnog zakonodavstva.

  SafeJournalists mreža će obavestiti relevantne nacionalne i međunarodne zainteresovane strane o ovom slučaju.

   

  Svaki napad na novinare je napad na javni interes, demokratiju i prava svih građana.

   

  Priština – Skopje – Sarajevo – Zagreb – Beograd – Podgorica, 12. oktobar 2022.

   

  Udruženje novinara Kosova

  Udruženje novinara Makedonije

  Udruženje BH novinari

  Hrvatsko novinarsko društvo

  Nezavisno udruženje novinara Srbije

  Sindikat medija Crne Gore