SafeJournalists: Nova uredba Visokog savjeta tužilaštva ugrožava slobodu medija u Albaniji

  0
  179
  photo: canva

  Visoki savjet tužilaštva (VST) je u utorak, 11. oktobra, putem aplikacije Whatsapp, saopštio da je usvojena nova uredba ove institucije za komunikaciju sa medijima. Uredba novinarima/kama prijeti oduzimanjem akreditacije „ako postoje očigledne povrede objektivnosti i profesionalizma, kao i zbog kršenja Ustava, zakona i principa ove uredbe”. U uredbi nije jasno ko će vršiti profesionalnu procjenu novinara/ki ili transparentnost njihovog izvještavanja, da bi određivao mjere koje preduzima Koordinator za pravo na pristup informacijama u Visokom savjetu tužilaštva ili član savjeta koji komunicira sa medijima.

  Nezavisni eksperti i medijske organizacije izrazili su zabrinutost povodom nove uredbe. Treba napomenuti da prethodne konsultacije sa novinarima/kama i medijskim organizacijama nisu urađene. Pored toga, uredba ne pravi razliku između pristupa javnim informacijama i dokumentima i zahtjeva za pristup dnevnim informacijama i komentarima Visokog savjeta tužilaštva. Takođe, u akreditacije su uključeni samo novinari/ke, snimatelji i fotografi koji rade za medijske kuće, a izostavljeni su slobodni novinari/ke, blogeri/ke i drugi. Odredba o zabrani bilo kakvog kontakta između novinara/ki i koordinatora Visokog savjeta tužilaštva za pravo na informisanje dodatno stvara zabrinutost, jer to znači da kontakt sa novinarima/kama može uspostaviti samo predsjedavajući u ovom tijelu.

  Predstavnica SafeJournalists mreže u Albaniji Blerjana Bino kaže da uredba predviđa da će novinarima/kama, ukoliko ne budu objektivno izvještavali, Visoki savjet tužilaštva oduzeti akreditacije, što znači da neće imati pristup informacijama. „Zabrinjavajuće je što Visoki savjet tužilaštva sebi pripisuje pravo na profesionalnu procjenu rada novinara/ki. Kako ovo tijelo može da procijeni objektivnost izvještavanja? Drugo, čini se da je uredba restriktivnija od postojećih odredbi Zakona o pravu na informisanje, koji je u reviziji kako bi se poboljšao, s obzirom na izazove u njegovoj dosadašnjoj primjeni. Svjedoci smo još jednog pokušaja javne institucije da zatvori vrata medijima. Iako prepoznajemo probleme sa neredom u informisanju i kvalitetom novinarstva u Albaniji, ne možemo da riješimo probleme lošeg kvaliteta novinarstva sa ograničenim pristupom informacijama, posebno u kontekstu Albanije i raznih zabrinutosti koje su tokom proteklih godina pokrenute u vezi sa slobodom medija i slobodom izražavanja“, naglašava Bino.

  SafeJournalists mreža, koja predstavlja više od 8.200 medijskih profesionalaca na Zapadnom Balkanu, poziva Visoki savjet tužilaštva da ponovo razmotri novu uredbu, da održi konsultacije sa novinarima/kama, medijskim organizacijama i civilnim društvom prije nego što nastavi sa ovakvom regulativom. Takođe, Visoki savjet tužilaštva bi trebalo da obezbijedi transparentnost i slobodan pristup javnim informacijama i omogući novinarima/kama da rade svoj posao.

  SafeJournalists mreža će obavijestiti relevantne nacionalne i međunarodne zainteresovane strane o ovom slučaju.

  Svaki napad na novinare/ke je napad na javni interes, demokratiju i prava svih građana/ki.

  Priština – Skopje – Sarajevo – Zagreb – Beograd – Podgorica, 18. oktobar 2022.

  Udruženje novinara Kosova

  Udruženje novinara Makedonije

  Udruženje BH novinara

  Hrvatsko novinarsko društvo

  Nezavisno udruženje novinara Srbije

  Sindikat medija Crne Gore