SafeJournalists: Nova uredba Visokog savjeta tužiteljstva ugrožava slobodu medija u Albaniji

  0
  82
  photo: canva

  Visoki savjet tužiteljstva (VST) je u utorak, 11. listopada, putem aplikacije WhatsApp, saopćio da je usvojena nova uredba ove institucije za komunikaciju s medijima. Uredba novinarima/kama prijeti oduzimanjem akreditacije „ako postoje očigledne povrede objektivnosti i profesionalizma, kao i zbog kršenja Ustava, zakona i principa ove uredbe”. U uredbi nije jasno tko će vršiti profesionalnu procjenu novinara/ki ili transparentnost njihovog izvještavanja, da bi određivao mjere koje poduzima Koordinator za pravo na pristup informacijama u Visokom savjetu tužiteljstva ili član savjeta koji komunicira s medijima.

  Neovisni eksperti i medijske organizacije izrazili su zabrinutost povodom nove uredbe. Treba napomenuti da prethodne konzultacije sa novinarima/kama i medijskim organizacijama nisu urađene. Pored toga, uredba ne pravi razliku između pristupa javnim informacijama i dokumentima i zahtjeva za pristup dnevnim informacijama i komentarima Visokog savjeta tužiteljstvo. Također, u akreditacije su uključeni samo novinari/ke, snimatelji i fotografi koji rade za medijske kuće, a izostavljeni su slobodni novinari/ke, blogeri/ke i drugi. Odredba o zabrani bilo kakvog kontakta između novinara/ki i koordinatora Visokog savjeta tužiteljstva za pravo na informiranje dodatno stvara zabrinutost, jer to znači da kontakt sa novinarima/kama može uspostaviti samo predsjedavajući u ovom tijelu.

  Predstavnica SafeJournalists mreže u Albaniji Blerjana Bino kaže da uredba predviđa da će novinarima/kama, ako ne budu objektivno izvještavali, Visoki savjet tužiteljstva oduzeti akreditacije, što znači da neće imati pristup informacijama. „Zabrinjavajuće je što Visoki savjet tužiteljstva sebi pripisuje pravo na profesionalnu procjenu rada novinara/ki. Kako ovo tijelo može procijeniti objektivnost izvještavanja? Drugo, čini se da je uredba restriktivnija od postojećih odredbi Zakona o pravu na informiranje, koji je u reviziji kako bi se poboljšao, s obzirom na izazove u njegovoj dosadašnjoj primjeni. Svjedoci smo još jednog pokušaja javne institucije da zatvori vrata medijima. Iako prepoznajemo probleme s neredom u informiranju i kvalitetom novinarstva u Albaniji, ne možemo riješiti probleme loše kvalitete novinarstva s ograničenim pristupom informacijama, posebno u kontekstu Albanije i raznih zabrinutosti koje su tijekom proteklih godina pokrenute u vezi sa slobodom medija i slobodom izražavanja“, naglašava Bino.

  SafeJournalists mreža, koja predstavlja više od 8.200 medijskih profesionalaca na Zapadnom Balkanu, poziva Visoki savjet tužiteljstva da ponovo razmotri novu uredbu, održi konzultacije sa novinarima/kama, medijskim organizacijama i civilnim društvom prije nego što nastavi s ovakvom regulativom. Također, Visoki savjet tužiteljstva bi trebao osigurati transparentnost i slobodan pristup javnim informacijama i omogućiti novinarima/kama da rade svoj posao.

  SafeJournalists mreža će obavijestiti relevantne nacionalne i međunarodne zainteresirane strane o ovom slučaju.

  Svaki napad na novinare/ke je napad na javni interes, demokraciju i prava svih građana/ki.

  Priština – Skopje – Sarajevo – Zagreb – Beograd – Podgorica, 18. listopada 2022.

  Udruženje novinara Kosova

  Udruženje novinara Makedonije

  Udruženje BH novinara

  Hrvatsko novinarsko društvo

  Nezavisno udruženje novinara Srbije

  Sindikat medija Crne Gore