SafeJournalists: Predložene promjene za pristup informacijama u Albaniji izazivaju zabrinutost

  0
  83
  photo: canva

  Ministarstvo pravde je 19. listopada 2022. godine objavilo Nacrt zakona za dopune i izmjene Zakona br. 119/2014 za „Pravo na informiranje”. Prema Vladi, ovaj nacrt zakona ima za cilj unapređenje i jačanje postojećeg zakonodavstva o pravu na informiranje, fokusirajući se na interese građana/ki i transparentnost i odgovornost javnih organa.

  Iako nacrt zakona sadrži neke od prijedloga civilnog društva o pravu na pristup informacijama, ima i prijedloga koji izazivaju zabrinutost.

  Prvo što stvara zabrinutost jeste odredba nacrta zakona o „zlonamjernim zahtjevima“. U članu 24/2 predviđeno je: „Kada su zahtjevi za dostavljanje informacija očigledno zlonamjerni, posebno zbog njihovog ponavljajućeg karaktera, organ javne vlasti može odlučiti da okonča upravni postupak bez pravosnažne odluke. Teret dokazivanja kojim se potvrđuje zloupotreba prirode zahtjeva pripada organu javne vlasti“. Zabrinuti smo da bi ove izmjene, ako budu usvojene, omogućile državnim organima i ministarstvima da odbace zahtjeve za javno informiranje od strane novinara/ki kao uvredljive, a da pri tome nemaju obavezu to opravdavati. Ako budu usvojene na trenutno predloženi način, promjene bi mogle dodatno ometati profesionalno istraživačko i kvalitetno novinarstvo koje se već suočava s mnogim izazovima u pristupu javnim informacijama, što bi dodatno ugrozilo transparentnost i odgovornost vlade.

  Drugo pitanje je nesprovođenje odluka Povjerenika za pravo na informiranje i zaštitu podataka. Nacrt zakona sadrži odredbe za rješavanje ovog problema, prema kojima će se nesprovođenje odluka Povjerenika kazniti od 150.000 do 300.000 albanskih leka. Ova sankcija će se primijeniti na rukovoditelja ustanove. Iako je ovo pokušaj da se inkorporiraju neke od sugestija civilnog društva po ovom pitanju, zabrinuti smo da ne ispunjava stalni zahtjev civilnog društva. Tijekom godina preporuka je bila da odluke Povjerenika moraju imati izvršni učinak, a njihovo neizvršavanje mora predstavljati upravni prekršaj. U suprotnom, organi javne vlasti i dalje će čuvati informacije usprkos odlukama Povjerenika.

  Također, zabrinuti smo zbog transparentnosti javnih institucija i načina reakcije na zahtjeve za javno informiranje (FOI). Iako važeći zakon nalaže Povjereniku da rješava sve slučajeve nedostavljanja informacija od strane javnih institucija, Povjerenik i dalje donosi veoma mali broj odluka o primljenim pritužbama. Mali broj odluka Povjerenika i činjenica da njegove odluke nemaju izvršnu snagu su kritična pitanja važećeg zakona i njegove primjene, i zabrinuti smo što se tim pitanjima ne bavi u predloženim izmjenama.

  SafeJournalists mreža izražava zabrinutost zbog nekih od predloženih izmjena zakona i traži od nadležnih da preispitaju prijedloge civilnog sektora, kako bi se usvojile izmjene koje će doprinijeti ostvarivanju ovog prava novinara/ki i svih građana/ki.

  SafeJournalists mreža će obavijestiti relevantne nacionalne i međunarodne zainteresirane strane o ovim izmjenama zakona.

  Svaki napad na novinare/ke je napad na javni interes, demokraciju i prava svih građana/ki.

  Priština – Skopje – Sarajevo – Zagreb – Beograd – Podgorica, 15. studenog 2022.

  Udruženje novinara Kosova

  Udruženje novinara Makedonije

  Udruženje BH novinara

  Hrvatsko novinarsko društvo

  Nezavisno udruženje novinara Srbije

  Sindikat medija Crne Gore