SafeJournalists: Rregullorja e re e Këshillit të Lartë të Prokurorisë cenon lirinë e medias në Shqipëri

  0
  65
  photo: canva

  Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP) njoftoi të martën, më 11 tetor, përmes aplikacionit Whatsapp miratimin e rregullores së re të KLP-së për komunikimin me mediat. Rregullorja kërcënon gazetarët me heqjen e akreditimit për marrëdhëniet me KLP-në “nëse ka shkelje të qarta të objektivitetit dhe profesionalizmit, si dhe për shkelje të Kushtetutës, ligjit dhe parimeve të kësaj rregulloreje”. Në këtë rregullore është e paqartë se kush do të bëjë vlerësimin profesional të gazetarëve apo transparencën dhe objektivitetin e raportimit të tyre, për të përcaktuar masat e marra nga Koordinatori për të Drejtën e Aksesit në Informacion pranë KLP-së apo anëtari i Këshillit i caktuar për mediat.

  Për këtë rregullore të re janë ngritur shqetësime nga ekspertë të pavarur dhe organizata mediatike. Duhet theksuar mungesa e konsultimeve paraprake me gazetarët dhe organizatat mediatike. Për më tepër, rregullorja nuk bën dallim ndërmjet aksesit në informacione dhe dokumente publike dhe kërkesave për qasje në informacione dhe komente ditore nga HPC. Gjithashtu, ai përfshin vetëm gazetarë, kameramanë dhe fotografë që punojnë për kompanitë mediatike në akreditim, duke përjashtuar kështu gazetarët e pavarur, blogerët dhe të tjerët. Një shqetësim tjetër ka të bëjë me përcaktimin për të ndaluar çdo kontakt ndërmjet gazetarëve dhe Koordinatorit të KLP-së për të Drejtën e Informimit, që do të thotë se kontakti me gazetarët mund të vendoset vetëm nga Kryesuesi i KLP-së.

  Përfaqësuesja e Rrjetit të Gazetarëve të Sigurt në Shqipëri, Blerjana Bino, tha se rregullorja parashikon që nëse gazetarët nuk raportojnë objektivisht, do t’u hiqet akreditimi në KLP, që do të thotë se nuk do të kenë akses në informacion. “Shqetësimi këtu është se Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP) po i atribuon vetes të drejtën për të gjykuar profesionalisht punën e gazetarëve. Si mundet KLP-ja të vlerësojë objektivitetin e raportimit?

  Së dyti, rregullorja duket të jetë më kufizuese se dispozitat aktuale në Ligjin për të Drejtën e Informimit, ky i fundit është në rishikim për ta përmirësuar duke marrë parasysh sfidat në zbatimin e deritanishëm. Ajo që po dëshmojmë është një tjetër institucion publik që tenton të mbyllë dyert për mediat. Ndërkohë që ne njohim problemet me çrregullimin e informacionit dhe cilësinë e gazetarisë në Shqipëri, ne nuk mund të zgjidhim problemet e gazetarisë me cilësi të dobët me akses të kufizuar në informacion, veçanërisht në kontekstin e Shqipërisë me shqetësime të ndryshme të ngritura gjatë viteve të fundit në lidhje me lirinë e medias dhe lirinë e shprehjes. ”, tha Bino.

  Rrjeti i SafeJournalists, që përfaqëson më shumë se 8,200 profesionistë të medias në Ballkanin Perëndimor, i bën thirrje KLP-së të rishqyrtojë këtë rregullore të re, të ketë një takim të gjerë konsultimi me gazetarë, organizata mediatike dhe shoqërinë civile përpara se të vazhdojë me vendimin. Gjithashtu, KLP duhet të sigurojë transparencë dhe akses të lirë në informacionin publik duke i lejuar gazetarët të bëjnë punën e tyre.

  Rrjeti SafeJournalists do të informojë palët e interesuara përkatëse kombëtare dhe ndërkombëtare për këtë rast.

  Çdo sulm ndaj gazetarëve është sulm ndaj interesit publik, demokracisë dhe të drejtave të të gjithë qytetarëve.

  Shkup – Beograd – Podgoricë – Prishtinë – Sarajevë – Zagreb – Tiranë, 18.10.2022.

  Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës
  Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë
  Shoqata e Gazetarëve të BiH
  Shoqata e Gazetarëve Kroatë
  Shoqata e Gazetarëve të Pavarur të Serbisë
  Sindikata e Mediave të Malit të Zi