SafeJournalists: Të shqetësuar për vendimin e Gjykatës së Lartë Shqiptare në lidhje me çështjen e gazetarit Elton Qyno

  0
  90
  photo: canva

  Rrjeti SafeJournalists shpreh shqetësimin për vendimin e Gjykatës së Lartë të Shqipërisë më 20 shkurt 2024, në lidhje me çështjen e gazetarit Elton Qyno, të cilit i janë konfiskuar pajisjet në 13 dhjetor 2023, nga Prokuroria Speciale Kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (SPAK). ). Qyno – gazetar i Ora News, kundërshtoi ligjshmërinë e sekuestrimit të telefonit dhe kompjuterit të tij në shtëpinë dhe zyrën e tij, duke pohuar se kjo cenon konfidencialitetin e burimeve gazetareske.

  Siç u shpreh më parë nga Rrjeti SafeJournalists dhe partnerët tanë ndërkombëtarë, veprimet e ndërmarra ndaj Qynos, përfshirë kontrollin e banesës dhe zyrës së tij dhe sekuestrimin e pajisjeve personale dhe profesionale, krijuan një precedent shqetësues për sa i përket konfidencialitetit të burimeve për gazetarët dhe profesionistët e medias në Shqipëri.

  Ndërkohë, që ne e kuptojmë domosdoshmërinë e respektimit ligjor në procedurat gjyqësore, është thelbësore që veprime të tilla të përputhen me parimin e njohur ndërkombëtarisht të mbrojtjes së burimeve gazetareske. Ky parim nuk është vetëm kritik për të drejtat e gazetarëve, por është gjithashtu thelbësor për të drejtën e publikut për informacion dhe shëndetin e përgjithshëm të një shoqërie demokratike.

  Dorian Matlija, avokati që përfaqëson Qynon, njoftoi se synojnë të paraqesin ankesë në Gjykatën Kushtetuese të Shqipërisë. Ai tha se me vendimin e saj, Gjykata e Lartë ka shkelur vendimin e saj detyrues, i cili në mënyrë të qartë përshkruan procedurat dhe standardet që prokuroria duhet të ndjekë kur kërkon burime nga gazetarët.

  Rrjeti SafeJournalists pret zbulimin e plotë të vendimit gjyqësor nga Gjykata e Lartë dhe kërkon që të ruhet konfidencialiteti i burimeve të gazetarëve. Ne do të vazhdojmë ta monitorojmë këtë rast.

  Çdo sulm ndaj gazetarëve prek interesin publik, demokracinë dhe të drejtat e të gjithë qytetarëve.

   

  Prishtinë – Shkup – Sarajevë – Zagreb – Beograd – Podgoricë – Tiranë, 27 shkurt 2024

  Association of Journalists of Kosovo

  Association of Journalists of Macedonia

  BH Journalists Association

  Croatian Journalists’ Association

  Independent Journalists Association of Serbia

  Trade Union of Media of Montenegro