Vlada Albanije planira usvojiti veoma sporan zakon kojim će pokušati kontrolirati elektroničke medije

  0
  145

  Tri mjeseca nakon što je Venecijanska komisija objavila mišljenje u vezi Zakona o elektroničkim medijima u Albaniji, civilno društvo i neovisne medijske organizacije upozoravaju da Vlada Albanije planira poslati albanskom parlamentu ovaj zakon na razmatranje bez usvojenih preporuka Venecijanske komisije.

  Zakon o elektroničkim medijima, poznat kao paket mjera protiv klevete, sadrži 30 izmjena i dopuna na članke važećeg Zakona o audio-vizualnim medijima, posebno u pogledu nadležnosti Agencije za audio-vizualne medije (AMA) i 4 članka zakona o „elektronskoj komunikaciji“ (AKEP). Parlament ga je odobrio u prosincu 2019. godine, iako su mu se EU, Vijeće Europe, OSCE, novinari, lokalne i međunarodne medijske organizacije i predstavnici europskog parlamenta usprotivili. U siječnju 2020. predsjednik je ovaj zakon vratio u Parlament na ponovno razmatranje, jer krši slobodu izražavanja. Krajem januara Vlada je odustala od ponovnog glasanja o inicijativi i izjavila da će sačekati mišljenje Venecijanske komisije.

  Neslužbene informacije došle su od organizacija civilnog društva koje djeluju u oblasti medija, a koje su u petak, 11. rujna 2020. godine izdale zajedničko priopćenje i pozvale Parlament u Albaniji da ne planiraju usvajanje zakonske regulative o elektroničkim medijima koja se zasniva na uredbama predsjednika. One traže da se ovaj postupak počne ispočetka kako bi se u potpunosti uvažile zabrinutosti Venecijanske komisije.

  U mišljenju koje su objavili u lipnju, Komisija je istakla da davanje proširenih ovlaštenja Agenciji za audio-vizualne medije narušava slobodu govora. Također su istakli da se elektroničkim medijima mora osigurati pravedan postupak u svim upravnim odlukama pred sudom, a sankcije moraju biti proporcionalne. Komisija je istakla da je „neophodno osigurati pravne i sudske mjere koje su efikasne u borbi protiv klevete i govora mržnje“. Venecijanska komisija je u zaključku podržala ideju „o funkcioniranju samoregulacije i poštovanju sustava odgovornosti u elektroničkim medijima“.

  „Ako je Vlada zaista odlučna da donese paket mjera protiv klevete ili Zakon o elektroničkim medijima na trenutnoj sjednici parlamenta, to može lako učiniti, jer nema značajnog protivljenja u trenutnom jednopartijskom parlamentu. Ovo bi još više pogoršalo slobodu medija u Albaniji “- navela je Blerjana Bino, istraživačica SafeJournalists-a. Također dodaje da „iako je važno baviti se pitanjima govora mržnje, klevete, dezinformacija i drugih srodnih pojava koje se obično pripisuju elektronskim medijima, to se mora učiniti konzultiranjem relevantnih zainteresiranih strana i uz značajno učešće civilnog društva i medijskih organizacija. Ovdje je najvažnija samoregulacija, kao i podrška profesionalnosti i neovisnosti medija “.

  Mreža SafeJournalists, koja predstavlja više od 8.200 medijskih profesionalaca na zapadnom Balkanu, izražava zabrinutost zbog pokušaja da se odobre ove zakonske izmjene i dopune koje dodatno ometaju slobodu medija u Albaniji, a koja je u 2019. godini zabilježila pad. Mreža SafeJournalist apelira na zastupnike i albanski parlament da ne slijede ovaj plan već da osiguraju širu inkluzivnost i participaciju u procesu na kako bi se uvažilo cjelokupno mišljenje Venecijanske komisije.

  Mreža SafeJournalists će obavijestiti sve relevantne nacionalne i međunarodne aktere o ovim slučajevima.

  Svaki napad na novinara je napad na javni interes, demokraciju i prava svih građana.

  Skoplje – Beograd – Podgorica – Priština – Sarajevo – Zagreb, 15.09.2020.

  Udruženje novinara Kosova

  Udruženje novinara Makedonije

  Udruženje BH novinari

  Hrvatsko novinarsko društvo

  Nezavisno udruženje novinara Srbije

  Sindikat medija Crne Gore